Skräddar­sydda kontroll­planer
för det lilla byggprojektet

Fyll i ett formulär så återkommer vi med Din kontrollplan!

prisplan kontrollplan direkt
Kontrollplan Direkt
4.6
Baserat på 34 recensioner
powered by Google
Bruno GrassiBruno Grassi
18:48 24 Apr 24
Jag gillade det mycket tack
Jan JohanssonJan Johansson
17:22 14 Mar 24
Mycket smidigt. Seriöst och bra pris!
Magnus BackstigMagnus Backstig
15:35 10 Oct 23
John HankoJohn Hanko
11:51 19 Jul 23
Mycket nöjd.Kontrollplanen levererades på avtalad tid utan problem och har sparat mkt tid. Tack för det! MVH! JH
sophia hallbergsophia hallberg
07:22 24 May 23
Susanne BoySusanne Boy
10:22 09 May 23
Snabba och proffsiga
Matthias winaldMatthias winald
06:17 29 Jun 22
Då min KA inte hade kunskap om nya regler och lagar kring vad en kontrollplan ska bestå av.Blev jag tipsad av kommunen att kontakta Andreas på kontrollplan direkt.Han förstod mitt problem och inom 12 timmar hade jag en projektanpassad kontrollplan med den riskanalys med riskbedömning som idag är krav i en kontrollplan.Fick startbesked direkt efter bygglovsinspektören tittat på den.Stort tack för snabb hjälp.Mvh Matthias Winald
Lars LarssonLars Larsson
07:44 26 Feb 22
Kontrollplanen uppfyllde kommunens krav och var en viktig länk i mitt bygglov.
Urban LindströmUrban Lindström
07:58 23 Feb 22
Bygglovet gick i genom. Har lagt ut offertförfrågningar i fjol vid juni till augusti om att komma i gång med bygget till våren 2022 men har inte fått några svar än.Kontrollplan bifogades till offerterna
Micke HagermanMicke Hagerman
10:15 07 Dec 21
Snabba och proffsiga!
Micke TegnérMicke Tegnér
21:11 20 Oct 21
Suverän service och kunskap. Kan skarpt rekommenderas.
Filip StaakeFilip Staake
08:41 21 Aug 21
Snabbt och smidigt att fixa en kontrollplan.Även enkelt att justera om det inte blev 100% från början.
Johan FranzénJohan Franzén
19:03 02 Aug 21
Snabb, smidig och mycket enkel lösning för förslag till kontrollplan. Passade perfekt för ändamålet.
Sophie BjörkSophie Björk
05:47 25 Feb 21
Väldigt snabb och smidig webtjänst till en rimlig kostnad. Vi hade ingen komplicerad kontrollplan men trots det är det inte lätt för en "lekman" att sätta ihop en godkänd kontrollplan.Bygget är nu klart och godkänt! Vi är väldigt nöjda med hjälpen vi fick!
Anders RönnqvistAnders Rönnqvist
07:29 11 Feb 21
Snabb, enkel och smidig hjälp med att göra en kontrollplan!
hans-erik Claessonhans-erik Claesson
09:30 10 Feb 21
Fungerade utmärkt. Kommunen hade inga invändningar
Lars-göran LAVINIUSLars-göran LAVINIUS
07:12 16 Nov 20
Jättebra och översiktlig tjänst jag kan rekommendera när man ska bygga tex garage.
Juhani WendtJuhani Wendt
09:34 20 Sep 20
Supersnabb service och väldigt prisvärt.Satt själv och letade efter mallar och funderade länge på vad jag skulle skriva i kontrollplanen.... blev frustrerad.Sen hittade Kontrollplan Direkt och då löste de sig, jag slapp att ”uppfinna hjulet”
Olof HarbeckeOlof Harbecke
08:20 11 Sep 20
en bra kontrollplan som tog med väsentligheterna men som kunde ge lite mer info om efterföljande eller delmomenten för kontrollplanen som sker över tid fram till slutbesiktning, tex egenkontroll efter stomresning osv.
Daniel diskoDaniel disko
05:27 02 Sep 20
På nolltid så fick jag en kontrollplan som var komplett och som kommunen godtog. Helnöjd!
js_loader

”Snabb service och väldigt prisvärt”

”Fungerade utmärkt. Kommunen hade inga invändningar”

”Snabb, enkel och smidig!”

Så fungerar Kontrollplan Direkt

kontrollplaner steg 1

Välj vilken åtgärd och vilken kontrollplan du behöver.

Hittar du inte det du söker? Skriv till oss med dina frågor!

kontrollplaner steg 2

Besvara frågorna om den åtgärd du valt i formuläret på hemsidan. Dina svar ger oss den information våra medarbetare behöver för att säkerställa innehåll och kvalitet på din kontrollplan.

kontrollplaner steg 3

Komplettera med information om fastigheten och med dina kontaktuppgifter. Välj bland våra leveransalternativ och komplettera vid behov med uppladdning av bygglovsritningar och andra handlingar. Slutför din beställning genom betalning med betalkort.

En kontrollplan kan vara mer eller mindre omfattande men ska alltid vara anpassad till den aktuella byggåtgärden. Kontrollplaner för enklare byggåtgärder kan tas fram av byggherren själv – i den mån tid och relevant fackkunskap finns.

Kontrollplan Direkt erbjuder en enklare lösning för de som inte har tid eller möjlighet att sätta sig in i hur en korrekt kontrollplan enligt PBL ska utformas. Vi erbjuder också ett säkrare val för kloka byggherrar. Ingen vill väl riskera att missa viktiga kontrollpunkter och öka risken att felaktigheter inte upptäcks i tid – på grund av okunskap och en bristfällig kontrollplan.

Vår nöjd-kund-garanti innebär också att vi reviderar din kontrollplan utan kostnad i de fall där kommunen ställer andra eller högre krav på kontrollplanen än vad vi kunnat förutse.

En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de löpande kontroller som behövs före och under en byggåtgärd – allt för att säkerställa att samhällets krav på åtgärden uppfylls. Kontrollplanen utformas i regel som en checklista där det i rader och kolumner framgår tydligt vad som ska kontrolleras, vem som ska kontrollera det, hur och när kontrollen ska göras, mot vad kontrollens resultat ska jämföras och slutligen på vilket sätt resultatet ska redovisas.

Läs vidare på sidan Vad är en kontrollplan.

Välj den typ av åtgärd som din kontrollplan avser, det som du vill ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan för. 

Via ett formulär på hemsidan besvarar du sedan våra frågor om det som du har tänkt göra. Komplettera med information om fastigheten och kontaktuppgifter till dig eller den person som är byggherre. Du kan också ange uppgifter om de projektörer som tar fram handlingar och de entreprenörer som ska utföra olika arbeten. Nu går du vidare och väljer sedan det leveransalternativ som passar dig bäst och slutför Din beställning genom betalning med betalkort.

Efter din beställning kan du också välja att komplettera din kontrollplan med en dokumentation av din avfallshantering. Gör du detta omgående inkluderar vi den i din kontrollplan. Du kan också återkomma senare när du fått din kontrollplan levererad – och enkelt själv komplettera med en dokumentation av din avfallshantering – genom att byta ut några sidor i din kontrollplan.

Efter din beställning skickas dina svar och inlämnade uppgifter direkt till en av våra certifierade kontrollansvariga. Vi kontrollerar uppgifterna och skapar oss en helhetsbild av åtgärdens omfattning. Behöver vi få svar på ytterligare frågor kontaktar vi dig via telefon eller via e-post om vi inte når dig på telefon.

En kontrollplan ska vara anpassad till den aktuella byggåtgärden och kan därmed vara ett mer eller mindre omfattande dokument. Kontrollplan Direkt levererar i första hand enklare kontrollplaner för mindre byggåtgärder där kommunens byggnadsnämnd inte ställer krav på en certifierad kontrollansvarig (KA). Genom att Du som kund fyller i dina uppgifter själv på hemsidan och också ger oss svar på våra frågor kan vi leverera våra kontrollplaner via e-post till mycket fördelaktiga priser.

Vi erbjuder alla våra skräddarsydda enkla kontrollplaner från 890:- med leverans inom 7 dagar.

Vårt rekommenderade erbjudande är KontrollplanDirekt Smart för 1190:- med snabbare leverans och bättre möjligheter till ändringar i kontrollplanen.

KontrollplanDirekt Express innebär att vi levererar våra kontrollplaner snabbare än nånsin – inom 24 timmar!

Vi har även utvecklat möjligheten att ladda upp bygglovsritningar och andra handlingar i ärendet. Med dem som underlag kan vi erbjuda en ytterligare mer genomarbetad version av våra kontrollplaner som vi kallar för KontrollplanDirekt Plus.

Betalning sker än så länge enbart med betalkort – direkt på vår hemsida. Vi arbetar också på att ta fram en betalningsmodell med månadsvis fakturering för våra återkommande kunder.

Har du hamnat i en situation där kontrollplanen är det enda som stoppar dig från ett beslut om bygglov eller startbesked? Vill du ha en kontrollplan så fort som det är tekniskt möjligt? Då kan du använda vår expresstjänst – KontrollplanDirekt Express! Vi släpper det vi har för händerna och sätter ihop din kontrollplan A.S.A.P för 1890:- inkl moms.

Våra kunder har länge efterfrågat möjligheten att skicka in eller ladda upp ritningar till oss. Får vi möjlighet att göra en genomgång av ritningar och handlingar från er bygglovansökan kan vårt förslag till kontrollplan både bli mer detaljerat och mer korrekt.

En genomgång av bygglovritningar och andra handlingar tar dock en del tid vilket gör att vi inte kan göra den typen av granskning inom ramen för vårt vanliga erbjudande om enkla kontrollplaner för 890:-.
För den som vill ha en ytterligare mer genomarbetad kontrollplan till sitt bygglov eller sin bygganmälan finns nu KontrollplanDirekt Plus som också omfattar granskning av uppladdade/inskickade underlag. KontrollplanDirekt Plus kostar 2890:- inkl moms.

Vid utförandet av lov- och anmälanpliktiga åtgärder är kontrollplanen grunden för kontrollsystemet i plan- och bygglagen (PBL). Kontrollplanen är ett dokument för verifiering av att samhällets krav på den byggda miljön uppfylls avseende de tekniska egenskapskraven, förbudet mot förvanskning samt varsamhetskravet.

Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälningspliktiga byggåtgärder. Även för ombyggnad, annan ändring eller rivningsåtgärder som kräver lov eller anmälan, krävs en kontrollplan. Kravet på kontrollplan gäller exempelvis även vid bygg- och rivningslov i efterhand, tidsbegränsade bygglov eller åtgärder som att ta en byggnad i anspråk för ett väsentligt annat ändamål.

Följande åtgärder är undantagna från kravet på kontrollplan:

  • Markåtgärder som inte ingår i en bygg- eller rivningsåtgärd
  • Rivningsåtgärder där byggnadsnämnden i det enskilda fallet har beslutat att det inte behövs någon kontrollplan. Till exempel då det inte finns något farligt avfall.

Det är byggherren som är ansvarig för att det finns en kontrollplan för bygg- eller rivningsåtgärden.

I de fall det krävs en kontrollansvarig ska denne hjälpa byggherren med att ta fram ett förslag till kontrollplan. Eftersom kontrollplanen även kan omfatta projekteringen är det lämpligt att den kontrollansvarige involveras i ett tidigt skede.

Läs mer på sidan Hur gör jag en enkel kontrollplan.

För enklare byggåtgärder är det lämpligt att kontrollplanen bifogas till ansökan om bygglov.

En korrekt ifylld ansökan tillsammans med relevanta handlingar och en kontrollplan leder som regel till att bygglov och startbesked kan ges i samma beslut.

Lämnas en ansökan in utan Förslag till kontrollplan begär kommunen en komplettering av ansökan eller så kallas byggherren till ett tekniskt samråd för att där redovisa sitt förslag till kontrollplan.

Det är bra om kontrollplanen tas fram redan under åtgärdens planering. Även projekteringen kan då kontrolleras genom kontrollplanen.

Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet vilket innebär att den ska var objektspecifik och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att säkerställa att samhällets krav på ny bebyggelse uppfylls.

Den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna ska fastställas av byggnadsnämnden i startbeskedet. Om startbeskedet ges redan i bygglovet, det vill säga i enkla ärenden utan tekniskt samråd, fastställs kontrollplanen i samband med att lov och startbesked ges.

Vid en ofullständig kontrollplan har byggnadsnämnden, i vissa fall, möjlighet att kräva att byggherren kompletterar med de kontroller som byggnadsnämnden anser saknas. Byggnadsnämnden får även besluta att kompletterande handlingar ska lämnas in om det behövs för att kunna fastställa kontrollplanen och lämna startbesked. Byggnadsnämnden kan också ställa krav på att en viss kontroll ska utföras av en certifierad sakkunnig och att detta ska framgå av kontrollplanen.

Kontroll och verifiering av de olika kontrollpunkterna sker på arbetsplatsen och det är där uppföljning av kontrollplanen sker. Därför är det lämpligt att kontrollplanen finns tillgänglig på arbetsplatsen under byggtiden. Då blir de kontroller som är fastställda i kontrollplanen tillgängliga för de som utför kontrollerna. Där finns också en beskrivning av hur kontrollerna ska utföras och mot vad det ska kontrolleras. Att kontrollplanen dagligen finns synlig på arbetsplatsen ökar också medvetenheten om byggherrens kontrollsystem hos alla som är verksamma på arbetsplatsen.

Byggnadsnämnden har möjlighet att ta beslut om kompletterande villkor för att säkerställa att kraven i plan- och bygglagstiftningen följs. Ett sådant beslut kan vara lämpligt i de fall byggnadsnämnden ser ett behov av enstaka kompletterande redovisningar. För att byggnadsnämnden ska kunna ta ett sådant beslut krävs att behovet av villkoret inte kunde förutses när startbeskedet gavs.

Om byggherren inte följer någon väsentlig del av en kontrollplan, får byggnadsnämnden förbjuda att arbetet fortsätter till dess bristerna har avhjälpts. Vid avvikelser ska den kontrollansvarige informera byggherren och vid behov även meddela byggnadsnämnden. Exempelvis kan byggnadsnämnden behöva meddelas vid avvikelser från de handlingar som omfattas av beslut om bygglov eller startbesked eller avvikelse från de krav som gäller för åtgärden.

Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa att kraven uppfylls. Vilka kontroller kontrollplanen ska innehålla är beroende av objektets art.

På slutsamrådet ska man bland annat gå igenom hur kontrollplanen har följts. Kontrollplanen måste därför lämnas in till byggnadsnämnden före slutsamrådet eller tas med på slutsamrådet. För att byggnadsnämnden ska kunna ge ett slutbesked ska byggherren visa att kontrollplanen och eventuella villkor i startbeskedet och kompletterande villkor har följts. Om byggherren inte kan visa att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda ska byggnadsnämnden inte ge slutbesked. Byggnaden får i sådant fall inte tas i bruk.

Byggnadsnämnden får förbjuda den som äger eller har nyttjanderätt till ett byggnadsverk att använda hela eller delar av byggnadsverket, om det inte finns förutsättningar för att ge slutbesked. Om byggnadsnämnden däremot gör bedömningen att vissa brister är försumbara eller att det finns kontroller som behöver göras vid ett senare tillfälle, kan byggnadsnämnden lämna ett interimistiskt slutbesked.

Den 1 augusti 2020 gjordes ändringar i plan- och bygglagen, PBL, när det gäller bygg- och rivningsavfall. Lagändringen innebär att kontrollplanen ska innehålla mer utförliga uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand. Kontrollplanen ska också innehålla uppgifter om vilka typer av avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur dessa ska tas om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet och avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen. Syftet med lagändringen är att främja selektiv rivning och att möjliggöra avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen, så att återanvändning underlättas och att materialåtervinning kan ske med hög kvalitet. För att ytterligare förbättra våra kontrollplaner finns möjlighet att direkt efter din beställning komplettera kontrollplanen med en utförlig dokumentation av din avfallshantering. Du får då också en länk via e-post som gör att du vid behov kan återkomma senare för att ta fram en dokumentation av din avfallshantering.

Det är inte alltid uppenbart för byggherren vilket avfall som kommer att uppstå under en bygg- eller rivningsåtgärd. I och med svårigheten att förutse vilket avfall som kan uppstå erbjuder vi alla kunder möjligheten att via vår hemsida i efterhand själva komplettera sin kontrollplan med dokumentation av avfallshantering. Samtidigt som din kontrollplan levereras till dig får du med det mailet en länk där du själv – när som helst under bygget – kan fylla i och ladda hem en ny uppdaterad avfallsrapport. Detta innebär att du kan avstå från att fylla i avfallsrapporten nu – för att istället själv komplettera med den delen av kontrollplanen senare.

Om byggnadsnämnden gör en bedömning, baserat på tillgängliga handlingar, att kraven för åtgärden inte kan antas bli uppfyllda ska byggnadsnämnden inte lämna startbesked. Exempel på situationer när startbesked inte ska ges kan vara när:

  • en kontrollplan inte har uppvisats för byggnadsnämnden
  • beräknad energianvändning visar att energihushållningskraven inte kommer att kunna klaras
  • byggnadens bärförmåga, stadga och beständighet inte är tillräckligt redovisad,
  • åtgärden inte kommer att ha ett tillräckligt fuktskydd under byggtiden,
  • en viss brandsäkerhetsfråga inte är belyst
  • hanteringen av rivningsmaterial inte är redovisat.