symboler för steg 1-2-3
Kontrollplan för nytt komplementbostadshus

Nytt komplementbostadshus

Här skapar du en kontrollplan för nybyggnad av komplementbostadshus på din fastighet. Kontrollplanen är lämplig att bifoga till bygganmälan för komplementbostadshus upp till 30 kvm (Attefallshus) och till bygglovsansökan avsedd för större komplementbostäder. För andra typer av komplementbyggnader eller garage finns separata kontrollplaner framtagna – se våra övriga kontrollplaner!