symboler för steg 1-2-3
Kontrollplan för nytt komplementbostadshus

Kontrollplan för nytt komplementbostadshus

Här skapar du en kontrollplan för nybyggnad av komplementbostadshus på din fastighet. Kontrollplanen är lämplig att bifoga till bygganmälan för komplementbostadshus upp till 30 kvm (Attefallshus) och till bygglovsansökan avsedd för större komplementbostäder. För andra typer av komplementbyggnader eller garage finns separata kontrollplaner framtagna – se våra övriga kontrollplaner.

Om du ska bygga ett attefallshus på max 30 kvadratmeter behöver du inte ansöka om bygglov, för denna typ av komplementbostadshus räcker det med en bygganmälan.

Attefallshus som komplementbostadshus

Möjligheten att bygga ett attefallshus kan användas både för ett komplementbostadshus eller för en annan typ av komplementbyggnad. Se vår information och beställ din kontrollplan för ny komplementbyggnad här.

Lagstiftningen som rör nya byggnader ställer högre krav på ett komplementbostadshus avsett som en permanent bostad än på andra typer av komplementbyggnader. När byggnaden är inredd som en självständig bostad, antingen som permanentbostad eller som fritidshus, ska den uppfylla i princip samma krav som gäller för en ny huvudbyggnad. Detta ger också olika krav på det nya huseat om den befintliga huvudbyggnaden är ett fritidshus eller en permanentbostad. Om flera attefallshus byggs på samma tomt får den totala byggarean inte vara mer än 30 kvadratmeter.

Kriterier för att få bygga ett attefallshus som komplementbostadshus

 • På tomten måste det stå ett befintligt en- eller tvåbostadshus.
 • Ett komplementbostadshus får vara maximalt 30 kvadratmeter stort med max 4 meter i taknockshöjd.
 • Det måste vara fristående, alltså får det inte byggas ihop med befintliga en- eller tvåbostadshus.
 • Komplementbostadshuset ska vara placerat i omedelbar närhet till tomtens befintliga en- eller tvåbostadshus och 4,5 meter från tomtgränsen.
 • Avståndet till järnväg ska vara minst 30 meter.
 • Man får inte bygga komplementbostadshus vid byggnader eller inom område som är ansedda som särskilt värdefulla, av riksintresse för totalförsvaret eller inom detaljplanerat område. 

Vilka dokument kan man behöva bifoga till sin bygganmälan? 

 • En situationsplan, det vill säga en ritning, som visar fastigheten och dess omgivning ovanifrån. Du hämtar den i regel gratis via din kommuns hemsida. Du markerar sedan vilken fastighet anmälan gäller.
 • Planritning över det nya komplementbostadshuset.
 • En fasadritning med mått.
 • En sektionsritning.
 • Ett förslag till kontrollplan.

Förslag till kontrollplan för nytt komplementbostadshus

När du fyller i vårt formulär för komplementbostadshus (du klickar på Påbörja beställning här nedan) så återkommer vi med ett skräddarsytt och fackmannamässigt utfört förslag till kontrollplan. När du sedan skickar in din bygganmälan till kommunen bifogar du kontrollplanen tillsammans med de dokument som din kommun efterfrågar.