symboler för steg 1-2-3
Kontrollplan för nya solceller och solfångare

Kontrollplan för nya solcellspaneler eller solfångare

Skapa en kontrollplan för montering av solceller, solpaneler eller solfångare på enbostadshus av typen radhus, parhus eller friliggande villa. Denna kontrollplan kan du bifoga både till bygganmälan eller till en bygglovsansökan i de fall då installationen avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende.

Solcellspaneler och solfångare

Solceller eller solpaneler kan fånga in solens energi och omvandla den till elektricitet. Den elektricitet du själv inte använder i hushållet kan du sälja genom elnätet. Din solenergianläggning kan alltså bli en bra affär för alla!  Solfångare gäller främst om du vill använda solens energi till uppvärmning av vatten, både för tappvarmvatten eller för värme i huset.  En installatör kan lämna ett förslag på installation som passar just din byggnad. Anläggningen ska vara monterad så att den följer byggnadens form: utanpå fasadbeklädnaden eller på taket. Solcellspanelen får alltså inte vara vinklad och avvika från till exempel takets vinkel – då kan installationen kräva bygglov. Kolla med din kommun vad som gäller och läs mer hos Boverket.

Kommunen kan kräva bygglov för solanläggning

Normalt kräver inte kommunen bygglov för en solcells- eller solfångaranläggning på ett enbostadshus, men det kan vara aktuellt om fastigheten ligger inom detaljplanerat område, i ett område som klassas som särskilt värdefullt eller i ett område som är av riksintresse av totalförsvaret. Du kan också behöva ansöka om bygglov om byggnadens fasad blir avsevärt påverkad av anläggningen. Ta reda på vad som gäller för din fastighet i din kommun.

Vilka dokument kan man behöva bifoga till sin bygglovsansökan? 

  • En situationsplan, det vill säga en ritning, som visar fastigheten och dess omgivning ovanifrån. Du hämtar den i regel gratis via din kommuns hemsida. Du markerar sedan vilken fastighet installationen gäller.
  • En fasadritning med mått.
  • Ett förslag till kontrollplan.

Förslag till kontrollplan för nya solcellspaneler eller solfångare

När du fyller i vårt formulär för nya solpaneler eller solfångare (du klickar på Påbörja beställning här nedan) så återkommer vi med ett skräddarsytt och fackmannamässigt utfört förslag till kontrollplan. När du sedan skickar in din bygganmälan eller bygglovsansökan till kommunen bifogar du kontrollplanen tillsammans med de dokument som din kommun efterfrågar.