symboler för steg 1-2-3
Inredning av ytterligare bostad kontrollplan

Inredning av ytterligare en bostad

Här skapar du en kontrollplan för din åtgärd avseende inredning av ytterligare en bostad inom ett befintligt enbostadshus. Delning av en befintlig bostad till två är en av de fyra attefallsåtgärderna och kan göras efter en godkänd bygganmälan. Ändringar i byggnadens yttre, nya dörrar och fönster kan kräva bygglov eller bygganmälan. Läs mer här nedan!

Om du planerar att inreda ytterligare en bostad i ditt enbostadshus räcker det i regel med en bygganmälan och startbesked. En ytterligare bostad går att inreda i till exempel en källare eller en vind, förutsatt att bygget uppfyller krav på takhöjd och brandsäkerhet. 

Vad är en bostad?

En ytterligare bostad ska ha samma funktioner och bekvämligheter som huvudbostaden. Oftast kräver lagen en yta på minst 21 kvm2 i boarea. 

När kan kommunen kräva bygglov? 

Kommunen kan kräva bygglov om din bostad ligger inom detaljplanerat område eller i ett område som anses särskilt värdefullt eller är av intresse för totalförsvaret. Kolla med din kommun vad som gäller för just ditt område. 

Andra åtgärder i samband med inredning av ytterligare bostad

Om inredning av ytterligare bostad medför ändringar i byggnadens fasad kräver det en separat bygganmälan. Du kan läsa om våra kontrollplaner för andra anmälanspliktiga åtgärder på vår hemsida

Vilka dokument kan du behöva skicka till kommunen?

  • En situationsplan, det vill säga en ritning, som visar fastigheten och dess omgivning ovanifrån. Du hämtar den i regel gratis via din kommuns hemsida. Du markerar sedan vilken fastighet din anmälan gäller.
  • Planritning över den ytterligare bostaden.
  • En fasadritning med mått.
  • En sektionsritning.
  • Ett förslag till kontrollplan.

Förslag till kontrollplan för inredning av ytterligare bostad

När du fyller i vårt formulär för inredning av ytterligare bostad (du klickar på Påbörja beställning här nedan) så återkommer vi med ett skräddarsytt och fackmannamässigt utfört förslag till kontrollplan. När du sedan skickar in din bygganmälan eller bygglovsansökan till kommunen bifogar du kontrollplanen tillsammans med de dokument som din kommun efterfrågar.