symboler för steg 1-2-3
Kontrollplan för installation av eldstad

Skapa en kontrollplan för installation av eldstad

Kontrollplan för ny eldstad

Här skapar du en kontrollplan till din bygganmälan för installation av ny eldstad. Den är lämplig för alla typer av eldstäder. Det kan vara fristående braskamin, öppna spisar, eftermonterade kassetter, köksspis, kökspanna, vedpanna, vedeldad bastu och så vidare. Du kan läsa mer om kontrollplanen hos Boverket.

Läs mer om anmälan av ny eldstad

För att din bygganmälan ska bli godkänd så snabbt och enkelt som möjligt behöver du också lämna in ett förslag till kontrollplan som är anpassat efter just ditt bygge av eldstad, samt efter kommunens krav på en ny eldstad.

Som regel krävs en bygganmälan

Om du ska installera en eldstad i en byggnad som tidigare inte haft en eldstad, till exempel i din nybyggda villa, måste du göra en bygganmälan hos din kommun. Sedan måste du invänta startbesked för att få börja bygga. Innan dess kan det vara bra om du pratar med en sotare för att få dennes råd kring ditt planerade bygges förutsättningar. 

När måste man ha bygglov för en ny eldstad?

Om du i och med installation av eldstad också behöver bygga en skorsten eller utanpåliggande rökkanal kan du behöva ansöka om bygglov. Detta eftersom en skorsten eller rökkanal förändrar byggnadens yttre.

Vilka dokument ska man bifoga till sin bygganmälan eller bygglovsansökan?

– En situationsplan, det vill säga en ritning, som visar fastigheten och dess omgivning ovanifrån. Du hämtar den i regel gratis via din kommun. Du markerar sedan vilken fastighet installationen gäller.
– En fasadritning där du ritat ut den nya skorstenen
– En planritning med den nya eldstadens placering
– Ett förslag till kontrollplan 

Förslag till kontrollplan för ny eldstad

När du fyller i vårt formulär för installation av eldstad (du klickar på Påbörja beställning här nedan) så återkommer vi med ett skräddarsytt och fackmannamässigt utfört förslag till kontrollplan. När du sedan skickar in din bygganmälan eller bygglovsansökan till kommunen bifogar du kontrollplanen tillsammans med situationsplan, fasadritning och planritning.