symboler för steg 1-2-3

Anslutning till kommunalt VA

Att ansluta sig till det kommunala vatten- och avsloppsnätet kan se olika ut från kommun till kommun i Sverige. Gemensamt är att installationen vanligtvis kräver bygganmälan eller bygglov. Här skapar du en kontrollplan för anslutning till kommunalt vatten och avlopp, VA. Du kan läsa mer om kontrollplanen hos Boverket.

Vad gäller vid anslutning till kommunalt VA?

Börja med att ta reda på vad som gäller för vatten- och avloppsanslutning i just din kommun. Kommunen är skyldig att låta dig ansluta till VA-nätet om din fastighet ligger inom det allmänna VA-området. När du fått veta mer om kommunens VA-nät skickar du in en bygganmälan eller en bygglovsansökan till kommunen.

Vilka dokument ska man vanligtvis bifoga till sin bygganmälan eller bygglovsansökan?

  • En fastighetsbeteckning som du kan få via kommunen
  • En situationsplan, där du märker ut följande: fastighetsgränser och tillgänglig väg för slamtömningsfordon, avloppsanläggningens och utloppets placering och dragning, de byggnader som finns eller som du planerar på tomten samt avstånd till din egen och grannars dricksvattenbrunnar (inom 100-200 meter). Om du bygger nytt hus kan du använda nybyggnadskartan.
  • En beskrivning av din planerade anläggning
  • Bedömning av markbädd (om du ansöker om markbaserad rening)
  • Ta reda på kommunens krav på omhändertagande av avfall
  • Eventuellt en geohydrologisk undersökning
  • Övriga upplysningar som till exempel om anslutning gäller en permanentbostad eller ett fritidshus, eventuella servitut och vilken entreprenör du kommer anlita för att bygga
  • Ett förslag till kontrollplan

Förslag till kontrollplan för anslutning till kommunalt VA

När du fyller i vårt formulär för anslutning till VA (du klickar på Påbörja beställning här nedan) så återkommer vi med ett skräddarsytt och fackmannamässigt utfört förslag till kontrollplan. När du sedan skickar in din bygganmälan eller bygglovsansökan till kommunen bifogar du kontrollplanen tillsammans med fastighetsbeteckning, situationsplan och övriga dokument som just din kommun kräver.