symboler för steg 1-2-3
Kontrollplan för ny komplementbyggnad

Attefallshus – ny komplementbyggnad

Här skapar du enkelt en kontrollplan för nybyggnad av komplementbyggnad (ej komplementbostadshus) på din fastighet. Attefallshus och komplementbyggnader är byggnader utöver huvudbyggnaden på din fastighet. Byggnaden är inte heller avsedd som en permanentbostad. Du kan bifoga våra förslag till kontrollplan till en bygganmälan för attefallshus som är upp till 30 kvm stora men också till bygglovsansökningar avsedda för större komplementbyggnader. För attefallsbostadshus och komplementbostadshus som är inredda som självständiga bostadshus har vi ett separat frågeformulär som du hittar här

I listan med alla våra kontrollplaner hittar du också ett separat frågeformulär för garage.

En komplementbyggnad ska vara ett komplement till bostadshuset och kan vara till exempel ett förråd, en bastu, vedbod, båthus, växthus eller gäststuga. Det är som regel inte tillåtet att använda en komplementbyggnad för verksamheter som till exempel bilverkstad eller kiosk. Det kan vara bra att undersöka vad detaljplanen för din fastighet  anger om komplementbyggnader.  Du kan läsa om detta och mycket mer om komplementbyggnader hos Boverket.

Bygglov eller bygganmälan för komplementbyggnad?

En komplementbyggnad kan du bygga antingen genom att ansöka om bygglov eller genom att göra en bygganmälan för attefallshus eller genom att bygga en friggebod som då ska vara mindre än 15 m2. På fastigheter som ligger utanför detaljplanerat område kan det råda undantag från lovplikten för komplementbyggnader.

Kriterier för att få bygga en komplementbyggnad med bygganmälan

 • På tomten måste det stå ett befintligt en- eller tvåbostadshus.
 • Tomten måste ligga utanför detaljplanerat område.
 • Komplementbyggnaden måste vara fristående, alltså får det inte byggas ihop med befintligt en- eller tvåbostadshus.
 • Den nya komplementbyggnaden ska vara placerat i omedelbar närhet till tomtens befintliga en- eller tvåbostadshus och 4,5 meter från tomtgränsen.
 • Den får inte dominera över huvudbyggnaden. Komplementbyggnaden ska ”ha karaktär av komplement till den befintliga bebyggelsen”. 
 • Man får inte bygga komplementbostadshus vid byggnader eller inom område som är ansedda som särskilt värdefulla eller som riksintresse för totalförsvaret.

Vilka dokument kan man behöva skicka till kommunen? 

 • En situationsplan, det vill säga en ritning, som visar fastigheten och dess omgivning ovanifrån. Du hämtar den i regel gratis via din kommuns hemsida. Du markerar sedan vilken fastighet anmälan gäller.
 • Planritning över den nya komplementbyggnaden.
 • En fasadritning med mått.
 • En sektionsritning.
 • Ett förslag till kontrollplan.

Förslag till kontrollplan för ny komplementbyggnad

När du fyller i vårt formulär för ny komplementbyggnad (du klickar på Påbörja beställning här nedan) så återkommer vi med ett skräddarsytt och fackmannamässigt utfört förslag till kontrollplan. När du sedan skickar in din bygganmälan eller bygglovsansökan till kommunen bifogar du kontrollplanen tillsammans med de dokument som din kommun efterfrågar.