symboler för steg 1-2-3
Kontrollplan för ändrad planlösning

Ändrad planlösning

Skapa en kontrollplan för din bygganmälan om ändrad planlösning. Du behöver inte bygglov för att ändra rumsindelningen eller göra andra mindre inre ändringar. Du måste däremot lämna in en anmälan till byggnadsnämnden om du vill göra stora förändringar av byggnadens planlösning. Detta gäller också om din ändring påverkar bärande delar eller om du vill göra stora förändringar av installationer för vatten- och avlopp. Läs mer om ändringar hos Boverket.

Ändrad planlösning kan kräva bygganmälan

Planerar du att riva väggar, flytta väggar eller ändra rumsindelningen kräver kommunen att du skickar in en bygganmälan. Vid ändrad planlösning kan bärande kontruktion, brandskydd, ventilation och vatten- och avloppssystem bli påverkade. Om du inte har kunskap om till exempel vilka väggar som är bärande ska du kontakta en fackperson inom området.  Exempel på ändringar som kan kräva bygganmälan är om du vill flytta ditt kök eller flytta ditt badrum till en annan plats i bostaden. Däremot om du vill inreda en vind eller källare kan du läsa mer om det här – att ändra biyta till boyta kan kräva bygglov för ändrad användning. 

Vilka dokument kan man behöva bifoga till sin bygganmälan? 

  • En situationsplan, det vill säga en ritning, som visar fastigheten och dess omgivning ovanifrån. Du hämtar den i regel gratis via din kommun. Du markerar sedan vilken fastighet den ändrade planlösningen gäller.
  • En planritning där du märker ut den tänkta planlösningen
  • En fasadritning med mått
  • En relationsritning med hur det ser ut innan ändring
  • Ett förslag till kontrollplan

Förslag till kontrollplan för ändrad användning

När du fyller i vårt formulär för ändrad planlösning (du klickar på Påbörja beställning här nedan) så återkommer vi med ett skräddarsytt och fackmannamässigt utfört förslag till kontrollplan. När du sedan skickar in din bygganmälan eller bygglovsansökan till kommunen bifogar du kontrollplanen tillsammans med de dokument som din kommun efterfrågar.