symboler för steg 1-2-3
Kontrollplan för ändrad planlösning

Ändrad planlösning

Skapa en kontrollplan för din bygganmälan om ändrad planlösning. Du behöver inte bygglov för att ändra rumsindelningen eller göra andra mindre inre ändringar. Du måste däremot lämna in en anmälan till byggnadsnämnden om du vill göra stora förändringar av byggnadens planlösning. Detta gäller också om det du vill genomföra innebär att bärande delar påverkas eller om du vill göra stora förändringar av installationer för vatten- och avlopp.