symboler för steg 1-2-3
Kontrollplan för staket murar och plank

Kontrollplan för staket, murar och plank

Här skapar du en kontrollplan för nybyggnad av staket, murar eller plank. Kontrollplanen ska du bifoga till din bygglovsansökan till din kommun. Om du vill läsa mer om kontrollplanen kan du göra det hos Boverket.

Vad avgör om en inhägnad är ett staket, mur eller plank?

 • Storlek
 • Utförande
 • Utformning
 • Läge
 • Ändamål
 • Visuellt intryck
 • Påverkan på omgivningen

Definitionen av plank i byggregler är att det är en inhägnad högre än ett vanligt staket. En mur, eller stödmur, är en tät inhägnad av sten eller betong. Ett staket är en inhägnad som det ska gå att se igenom, alltså kan materialet bestå av till exempel ribbor.

Att bygga ett vanligt staket kräver oftast inte bygglov, däremot kan ett plank eller en mur kräva bygglov.

 

Vad bör man tänka på vid bygge av staket, mur eller plank?

Det är bra om du kollar upp vad just din kommun har för regler och policys kring murar, plank och staket. Sedan bör du också kontakta grannarna om du planerar en mur, ett plank eller ett staket närmare än 4,5 meter från tomtgränsen. Säger grannarna nej är det bygglovsnämnden i din kommun som prövar ditt fall och sedan avgör om du får bygga eller inte. Som regel får inte murar eller plank vara högre än 1,8 meter. 

Vilka dokument ska man bifoga till sin bygglovsansökan?

 • En situationsplan där du måttsätter samt märker ut muren eller plankets placering och även ritar ut in- och utfarter på tomten.
 • En fasadritning där du anger väderstreck och beskriver muren eller plankets utseende med kulörer och materialval. Om markhöjden kommer att förändras i och med ett bygge av mur bör du också ange nuvarande och blivande marklinjer ut till tomtgränsen. 
 • En sektionsritning med en genomskärning av ditt bygge som visar konstruktionen.
 • En tomtkarta där du markerar ut och måttsätter den planerade muren eller planket.
 • Ett förslag på kontrollplan.

Förslag till kontrollplan för nytt staket, mur eller plank

När du fyller i vårt formulär för staket, plank eller mur (du klickar på Påbörja beställning här nedan) så återkommer vi med ett skräddarsytt och fackmannamässigt utfört förslag till kontrollplan. När du sedan skickar in din bygglovsansökan till kommunen bifogar du kontrollplanen tillsammans med de dokument som just din kommun efterfrågar.