symboler för steg 1-2-3
Kontrollplan för skyltlov

Skyltlov

Skapa en kontrollplan för uppsättning, flytt eller ändring av skylt, vepa eller banderoll. Dessa åtgärder kräver bygglov inom områden med detaljplan. Gemensamt för dessa är att de innehåller ett budskap som marknadsför eller informerar om företag, tjänst eller produkt – eller ger annan typ av information.