symboler för steg 1-2-3
Kontrollplan för skyltlov

Kontrollplan för skyltlov

Skapa en kontrollplan för uppsättning, flytt eller ändring av skylt, vepa eller banderoll. Dessa åtgärder kräver bygglov inom områden med detaljplan. Gemensamt för dessa är att de innehåller ett budskap som marknadsför eller informerar om företag, tjänst eller produkt – eller ger annan typ av information.

Plan- och byggförordningen (PBF) definierar en skylt som ”en tavla, bildskärm, skylt, flagga, ljusprojektion eller liknande med syfte att förmedla reklam, information eller liknande.” Du kan läsa allt om olika typer av skyltar på Boverkets hemsida.

När kräver skyltar bygglov?

Inom detaljplanerat område måste du söka bygglov om du vill:

 • Montera en skylt på en fasad
 • Sätta upp en skylt fristående på marken
 • Montera skylt på mur, plank eller staket
 • Hissa upp en skylt i en flaggstång
 • Byta placering på befintlig skylt
 • Ändra storlek eller utseende (text, färg, ljusstyrka) på skylten

Skyltar som inte kräver bygglov

Det finns vissa skyltar som inte kräver bygglov, enligt Boverket gäller det för följande typer av skyltar:

 • En skylt som är högst 1,0 m2 i area
 • En skylt för ett tillfälligt evenemang, förutsatt att skylten är uppsatt under högst fyra veckor
 • En orienteringstavla med area på högst 2,0 m2
 • En skylt inomhus
 • Valreklam i samband med val till riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning
 • En nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
 • Ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90)
 • Ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen (1986:300) 

Vill du placera en skylt på annan mark än din egen måste du ha markägarens tillåtelse. Tänk på att en skylt kan kräva dispens från strandskyddet oavsett om det är bygglovsplikt eller inte. I vissa fall kräver man tillstånd enligt väglagen om din skylt står i närheten av en allmän väg. Skyltar på offentlig plats inom detaljplanerat område kan kräva tillstånd från polisen. 

Förslag till kontrollplan för skyltlov

När du fyller i vårt formulär för skyltlov (du klickar på Påbörja beställning här nedan) så återkommer vi med ett skräddarsytt och fackmannamässigt utfört förslag till kontrollplan. När du sedan skickar in din bygglovsansökan till kommunen bifogar du kontrollplanen tillsammans med de dokument som din kommun efterfrågar.