symboler för steg 1-2-3
Kontrollplan för nybyggnad av garage

Skapa en kontrollplan för nytt garage

Här skapar du en kontrollplan för nybyggnad av garage på din fastighet. Kontrollplanen är lämplig att bifoga till bygganmälan för garage upp till 30kvm (Attefallsåtgärd) och till bygglovsansökan avsedd för större garage. För andra typer av komplementbyggnader eller komplementbostadshus finns separata kontrollplaner framtagna – se övriga kontrollplaner.

Bygga nytt garage – vad gäller?

Att bygga nytt garage kan räknas som en attefallsåtgärd om garaget utgör en komplementbyggnad på upp till 30 kvadratmeter.

Definitionen av en komplementbyggnad är att den ska vara ett komplement till bostadshuset och kan vara till exempel ett garage, förråd, bastu, växthus eller gäststuga. Det är som regel inte tillåtet att använda en komplementbyggnad för verksamheter som till exempel bilverkstad eller kiosk. Det kan vara bra att undersöka vad detaljplanen för din fastighet  anger om komplementbyggnader.  Du kan läsa om detta och mycket mer om komplementbyggnader hos Boverket.

Bygglov eller bygganmälan för garage?

Ett garage kan du bygga antingen genom att söka bygglov eller genom att göra en bygganmälan för attefallshus. På fastigheter som ligger utanför detaljplanerat område kan det råda undantag från lovplikten för komplementbyggnader, som till exempel garage.

Kriterier för att få bygga ett garage med bygganmälan för komplementbyggnad

 • På tomten måste det stå ett befintligt en- eller tvåbostadshus.
 • Tomten måste ligga utanför detaljplanerat område.
 • Garaget måste vara fristående, alltså får det inte byggas ihop med befintligt en- eller tvåbostadshus.
 • Det nya garaget får vara max 30 kvadratmeter stort.
 • Det nya garaget ska vara placerat i omedelbar närhet till tomtens befintliga en- eller tvåbostadshus och 4,5 meter från tomtgränsen.
 • Det får inte dominera över huvudbyggnaden. Garaget ska som komplementbyggnad ”ha karaktär av komplement till den befintliga bebyggelsen”.
 • Man får inte bygga garage vid byggnader eller inom område som är ansedda som särskilt värdefulla eller som riksintresse för totalförsvaret.

Vilka dokument kan man behöva skicka till kommunen?

 • En situationsplan, det vill säga en ritning, som visar fastigheten och dess omgivning ovanifrån. Du hämtar den i regel gratis via din kommuns hemsida. Du markerar sedan vilken fastighet din anmälan gäller.
 • Planritning över det nya garaget.
 • En fasadritning med mått.
 • En sektionsritning.
 • Ett förslag till kontrollplan.

Förslag till kontrollplan för nytt garage

När du fyller i vårt formulär för nytt garage (du klickar på Påbörja beställning här nedan) så återkommer vi med ett skräddarsytt och fackmannamässigt utfört förslag till kontrollplan. När du sedan skickar in din bygganmälan eller bygglovsansökan till kommunen bifogar du kontrollplanen tillsammans med de dokument som din kommun efterfrågar.