symboler för steg 1-2-3
Kontrollplan för inredning av kallare och vind

Kontrollplan för inredning av vind eller källare

Skapa en kontrollplan för din åtgärd avseende inredning av befintlig biyta till boyta. Inredning av källare eller vind i befintligt bostadshus kräver bygglov för ändrad användning. Detaljplanen kan också ha bestämmelser som begränsar möjligheterna att inreda vind och källare. Även nya takkupor och takfönster kräver bygglov eller en bygganmälan.

Ändrad användning kräver bygglov

Att göra om en råvind/kallvind eller källare till bostadsyta kräver bygglov för ändrad användning, eftersom biarea blir boarea. I vissa fall kan du inreda t.ex. en vind som en Attefallsåtgärd. För att få börja bygga måste du först få startbesked från kommunen.

Göra om vinden till boyta

Inreder du en vind med snedtak måste takhöjden där man står vara åtminstone 1,9 meter. Behöver du höja taket kommer du också behöva ansöka om bygglov för det, eftersom det kan påverka den bärande konstruktionen och fasaden. När vinden blir boyta måste man också se till att det finns utrymningsvägar, till exempel en stege på utsidan av huset i anslutning till ett tillräckligt stort fönster. Kolla alltid vad som gäller i din kommun och ifall din fastighet ligger inom detaljplanerat område.

Göra om källarutrymme till boyta

Till att börja med är alla källare olika och har olika förutsättningar för att inredas till boyta. Det kan handla om fukt, vattenintrång, bärande struktur eller takhöjd. Avgörande för om källarens biyta är möjlig att omvandla till boyta är också radonhalten. Radonspärr och bra ventilation kan förbättra radonvärdena. Det finns mycket regler kring materialval i källarutrymmen, så se till att läsa på ordentligt inför ditt planerade bygge. 

Vilka dokument kan man behöva bifoga till sin bygglovsansökan eller bygganmälan?

  • En situationsplan
  • En planritning
  • En fasadritning
  • En sektionsritning
  • Ett förslag till kontrollplan

Förslag till kontrollplan för inredning av vind eller källare

När du fyller i vårt formulär för inredning av vind eller källare (du klickar på Påbörja beställning här nedan) så återkommer vi med ett skräddarsytt och fackmannamässigt utfört förslag till kontrollplan. När du sedan skickar in din bygganmälan eller bygglovsansökan till kommunen bifogar du kontrollplanen tillsammans med de dokument som din kommun efterfrågar.