symboler för steg 1-2-3
marklov kontrollplan

Kontrollplan för marklov

Kommunen kräver marklov för att ändra markens höjd på en tomt i ett detaljplanerat område. Här skapar du enkelt en kontrollplan att bifoga till din ansökan om marklov.

Om din bostad är belägen på en tomt inom detaljplanerat eller skyddat område behöver du marklov för att få förändra marken avsevärt. Detta kan vara till exempel att fälla träd, plantera skog, schakta eller fylla ut tomten. Ta reda på vad som står i bestämmelserna för ditt område, en detaljplan kan ange ett godkänt höjdläge som du inte behöver ansöka om marklov för. 

Vilka dokument kan du behöva skicka till kommunen?

  • En markplaneringsritning på ett kartutrdag över fastigheten. Märk ut på ritningen hur marken är tänkt att se ut.
  • En marksektion med marken i genomskärning.
  • En slags planritning med marken sedd ovanifrån.
  • En fasadritning med marken sedd från sidan.
  • En situationsplan, det vill säga en ritning, som visar fastigheten och dess omgivning ovanifrån. Du hämtar den i regel gratis via din kommuns hemsida. Du markerar sedan vilken fastighet din anmälan gäller.
  • Ett förslag till kontrollplan.

Förslag till kontrollplan för marklov

När du fyller i vårt formulär för marklov (du klickar på Påbörja beställning här nedan) så återkommer vi med ett skräddarsytt och fackmannamässigt utfört förslag till kontrollplan. När du sedan skickar in din marklovsansökan till kommunen bifogar du kontrollplanen tillsammans med de dokument som din kommun efterfrågar.

Medför dina markåtgärder ytterligare byggåtgärder på tomten? Vi erbjuder kontrollplaner för många olika anmälanspliktiga åtgärder – välkommen till Kontrollplan Direkt