symboler för steg 1-2-3
Kontrollplan för nybyggnad av carport

Kontrollplan för ny carport

Här skapar du en kontrollplan för nybyggnad av carport på din fastighet. Kontrollplanen är lämplig att bifoga till bygganmälan för carport upp till 30kvm (Attefallsåtgärd) eller till en bygglovsansökan avsedd för carport. För andra typer av komplementbyggnader eller garage finns separata kontrollplaner framtagna – se övriga kontrollplaner.

Bygga ny carport

Ska du bygga en carport på upp till 15 kvadratmeter behöver du varken bygglov eller anmälan. En carport kan även byggas som en attefallsåtgärd om den är max 30 kvadratmeter stor, då behöver du bara göra en bygganmälan. För att få påbörja ditt bygge av ny carport måste du ha startbesked från kommunen. För att få startbesked behöver du bland annat bifoga en kontrollplan till din anmälan. 

Vilka dokument kan man behöva skicka till kommunen?

  • En situationsplan, det vill säga en ritning, som visar fastigheten och dess omgivning ovanifrån. Du hämtar den i regel gratis via din kommuns hemsida. Du markerar sedan vilken fastighet din anmälan gäller.
  • Planritning över den nya carporten.
  • En fasadritning med mått.
  • En sektionsritning.
  • Ett förslag till kontrollplan.

Förslag till kontrollplan för ny carport

När du fyller i vårt formulär för ny carport (du klickar på Påbörja beställning här nedan) så återkommer vi med ett skräddarsytt och fackmannamässigt utfört förslag till kontrollplan. När du sedan skickar in din bygganmälan eller bygglovsansökan till kommunen bifogar du kontrollplanen tillsammans med de dokument som din kommun efterfrågar.