symboler för steg 1-2-3
Kontrollplan för ändrad användning

Kontrollplan för ändrad användning

Skapa en kontrollplan för åtgärder där en byggnad eller del av byggnad får ett ändrat användningssätt. Ändrad användning är ett brett begrepp som omfattar en stor mängd olika åtgärder. En ändrad användning blir en bygglovspliktig åtgärd först då ändringen innebär att byggnaden kommer användas för ett väsentligen annat ändamål. Ändring från lokal till bostadslägenhet kräver bygglov medan en ändring från studentbostad till vanlig bostadslägenhet inte gör det. Läs mer om ändrad användning hos Boverket.

Ändrad användning i enbostadshus

Den vanligaste formen av ändrad användning i enbostadshus kan vara att du inreder en källare eller en vind till bostad, det vill säga ändrar användning från biyta till boyta. Vi berättar mer om just vind och källare här. Områdets detaljplan kan begränsa vad du får ändra i din fastighet.

Ändrad användning som kräver bygglov

Ska du avsevärt ändra användningen av en byggnad kräver kommunen bygglov. En ändring i ett enbostadshus som kräver bygglov är till exempel om du ska ändra bostad till kontorsverksamhet.  Enligt plan- och bygglagen kräver kommunen bygglov om till exempel en butikslokal ska bli restaurang, ett kontor till butik, en restaurang ska bli kontor och så vidare.

Ändrad användning som inte kräver bygglov

Ändringar som inte kräver bygglov är till exempel om du vill omvandla en del av din bostad till ett hemmakontor, ändra bostad till soprum, tvättstuga eller annat bostadskomplement eller ändra från bostad till ett hotell med färre än fem rum. Att vilja ändra sin sommarstuga till året-runt-boende är inte heller en ändring som i sig kräver bygglov. 

Vilka dokument kan man behöva bifoga till sin bygglovsansökan? 

  • En situationsplan, det vill säga en ritning, som visar fastigheten och dess omgivning ovanifrån. Du hämtar den i regel gratis via din kommun. Du markerar sedan vilken fastighet ändringen gäller.
  • En planritning där du märker ut den ändrade användningen
  • En fasadritning med mått
  • En sektionsritning
  • En relationsritning med hur det ser ut innan ändring
  • Ett förslag till kontrollplan

Förslag till kontrollplan för ändrad användning

När du fyller i vårt formulär för ändrad användning (du klickar på Påbörja beställning här nedan) så återkommer vi med ett skräddarsytt och fackmannamässigt utfört förslag till kontrollplan. När du sedan skickar in din bygganmälan eller bygglovsansökan till kommunen bifogar du kontrollplanen tillsammans med de dokument som din kommun efterfrågar.