symboler för steg 1-2-3
Kontrollplan för ändring av bärande konstruktion

Ändring av bärande konstruktion

Här skapar du en kontrollplan för bygganmälan vid ändring av bärande konstruktion. För att säkerställa att åtgärden är lämplig att genomföra rekommenderar vi också starkt att du kontaktar en utbildad byggnadskonstruktör för rådgivning och eventuell dimensionering av nya bärande byggnadsdelar.

Vad innebär ändring av bärande konstruktion?

Om du vill ändra i husets bärande konstruktion eller stomme måste du göra en bygganmälan och invänta ett startbesked från din kommun. För att få startbesked måste du bland annat lämna in ett förslag till kontrollplan i samband med din bygganmälan. Först när kontrollplanen och övriga handlingar är godkända kan du börja bygga. Slutligen behöver du ett slutbesked för att få använda byggnaden. 

En ändring av bärande konstruktion kan vara att du vill flytta eller ändra bärande väggar eller delar i din byggnads takkonstruktion. Som sagt rekommenderar vi att du tar hjälp av en konstruktör som undersöker konstruktionen och dina ritningar, eftersom det inte är säkert att de ursprungliga ritningarna alltid är korrekta. 

Om din förändring kommer att påverka byggnades yttre utseende kan du även behöva ansöka om bygglov för fasadändring. Läs mer om fasadändring här.

Vilka dokument kan man behöva bifoga till sin bygganmälan? 

  • En situationsplan, det vill säga en ritning, som visar fastigheten och dess omgivning ovanifrån. Markera vilken fastighet det gäller
  • En planritning där du märker ut konstruktionsändringen
  • En konstruktionsritning med teknisk beskrivning
  • En sektionsritning
  • Ett förslag till kontrollplan

Förslag till kontrollplan för ändring av bärande konstruktion

När du fyller i vårt formulär för ändring av bärande konstruktion (du klickar på Påbörja beställning här nedan) så återkommer vi med ett skräddarsytt och fackmannamässigt utfört förslag till kontrollplan. När du sedan skickar in din bygganmälan till kommunen bifogar du kontrollplanen tillsammans med de dokument som din kommun efterfrågar.