symboler för steg 1-2-3
Kontrollplan för inglasning av uterum

Inglasat uterum

Skapa en kontrollplan för ett nytt inglasat uterum eller för en inglasning av ett redan befintligt uterum. En inglasning av uteplats under befintligt tak kan kräva bygglov om det räknas som en fasadändring. Detta behöver bedömas från fall till fall. Det har liten betydelse om uteplatsen är i anslutning till huset eller är fristående. Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om just din inglasning kräver bygglov eller inte. Det beror främst på hur du vill bygga och var din fastighet är belägen.

Att glasa in en befintlig altan eller en verandra kräver i regel bygglov, eftersom det räknas som tillbyggnad. Vill du glasa in en altan eller veranda som redan har tak innebär det en fasadändring, vilket också kräver bygglov. Kom ihåg att du kanske också behöver förstärka det befintliga trädäck som utgör din altan eller verandra. Läs mer om reglerna för inglasning av uterum hos Boverket.

Vilka dokument ska man bifoga i ansökan för att glasa in uterum?

  • En situationsplan med alla befintliga byggnader, där du markerar och måttsätter din inglasning.
  • En planritning som illustrerar arean och hur det är tänkt att se ut, med mått.
  • En fasadritning där du anger väderstreck, mått, färgval och materialval.
  • Ett förslag på kontrollplan

Förslag till kontrollplan för inglasat uterum

När du fyller i vårt formulär för att glasa in ett uterum (du klickar på Påbörja beställning här nedan) så återkommer vi med ett skräddarsytt och fackmannamässigt utfört förslag till kontrollplan. När du sedan skickar in din ansökan till kommunen bifogar du kontrollplanen tillsammans med de dokument som just din kommun kräver.