symboler för steg 1-2-3
Kontrollplan för nytt växthus

Kontrollplan för nytt växthus

Här skapar du en kontrollplan för nybyggnad av växthus på din fastighet. Kontrollplanen är lämplig att bifoga till bygganmälan för hus upp till 30 kvm (Attefallsåtgärd) och till bygglovsansökan avsedd för större komplementbyggnader. För komplementbyggnader av typen komplementbostadshus eller garage finns separata kontrollplaner framtagna – se övriga kontrollplaner. Läs mer om kontrollplanen hos Boverket.

Kontrollplan för nytt växthus – vad gäller vid bygge av nytt växthus?

För att få bygga ett växthus på tomten behöver du vanligtvis söka bygglov. Bor du i ett en- eller tvåbostadshus kan du bygga ett fristående växthus tack vare Attefallsregeln och Friggebodsregeln. Dessutom kan du utnyttja både Attefalls- och Friggebodsregeln på en och samma fastighet. Då behöver du bara göra en bygganmälan till kommunen och sedan invänta startbesked. Kom ihåg att kommunen får göra undantag från generella bygglovsregler, så kolla alltid med din kommun vad som gäller just där. Som sagt är växthuset som bygge en fristående byggnad, så om du vill glasa in en veranda för att använda som till exempel växthus gäller reglerna för inglasade uterum. Den kontrollplanen finner du här.

Vad är Friggebodsreglerna?

Du får bygga ett fristående, max 15 kvm stort, växthus, orangeri, förråd eller uterum med maximalt 3 meter i takhöjd. Om växthusets placering är närmre än 4,5 meter från grannens tomtgräns eller angränsande väg måste du ha grannens eller väghållarens tillåtelse att bygga. 

Vad är Attefallsreglerna?

Du får bygga flera, mindre, byggnader under Attefallsreglerna. Den totala byggnadsarean på Attefallsbyggnader får vara max 30 kvm och ha en takhöjd på högst 4 meter. Även för Attefallsbyggnader gäller regeln om 4,5 meter till grannen eller angränsande väg, så ta kontakt med berörda inför din anmälan till kommun. Läs mer om bygglovsbefriade åtgärder hos Boverket.

Vilka dokument ska man bifoga till sin anmälan för att bygga växthus? 

  • En situationsplan där du anger var på tomten du vill placera växthuset, med mått och avstånd angivna.
  • En planritning där du visar hur du tänkt att växthuset ska se ut, med måttangivelser.
  • En fasadritning med mått på hur växthuset kommer se ut utifrån.
  • En sektionsritning med bottenplatta och växthuset i genomskärning.
  • En kontruktionsritning för att visa hur du planerar att bygga växthuset.
  • Ett förslag till kontrollplan.

Förslag till kontrollplan för nytt växthus

När du fyller i vårt formulär för växthus (du klickar på Påbörja beställning här nedan) så återkommer vi med ett skräddarsytt och fackmannamässigt utfört förslag till kontrollplan. När du sedan skickar in din bygganmälan eller bygglovsansökan till kommunen bifogar du kontrollplanen tillsammans med de dokument som just din kommun kräver.