Kontrollplan skräddarsydd efter kommun och stadsdel

Kontrollplan i din kommun

Kontrollplan skräddarsydd efter kommun: Söker du bygglov eller vill göra en bygganmälan för en enkel åtgärd i din hemkommun? Då är det viktigt att du också bifogar en projektanpassad kontrollplan till din bygglovsansökan.

Vad är en kontrollplan?

I enklare ärenden kräver bygglovsavdelningen som regel ingen certifierad kontrollansvarig (KA) enligt PBL (Plan- och bygglagen). Detta innebär att byggherren själv kan agera kontrollansvarig och göra kontroller efter punkterna i kontrollplanen enligt PBL. För att kommunen sedan ska kunna ge slutbesked sammanställer byggherren de dokument och handlingar som finns i kontrollplanen mot slutet av bygget. Här kan du läsa mer om kontrollplanen hos Boverket.

Det enklaste sättet att ta fram en korrekt kontrollplan för din byggåtgärd är att besöka Kontrollplan Direkts förstasida. Därefter väljer du bland de åtgärder där vi erbjuder skräddarsydda kontrollplaner. Kontrollplan Direkt erbjuder olika prispaket och leveranstider för att så bra som möjligt kunna matcha just dina behov. Alltså kan vi leverera din kontrollplan både via e-post och eller vanlig post.

Kontrollplan skräddarsydd efter kommun

Vi skräddarsyr kontrollplanen efter din kommun. Här nedanför hittar du exempel på kommuner där vi leverar kontrollplaner av hög kvalitet och med snabba leveranser.

KontrollplanDirekt gör det svåra lätt – välkommen att beställa din Kontrollplan idag!

Kommuner