symboler för steg 1-2-3
Kontrollplan för inglasning av balkong

Inglasning av balkong

Skapa en kontrollplan för inglasning av befintlig balkong. Du behöver som regel bygglov för att glasa in befintliga balkonger. Attefallsreglerna gör dock att det i vissa situationer räcker med en bygganmälan och att du får startbesked. Inglasade balkonger räknar man som tillbyggnad som ökar byggnadsvolymen och ändrar det yttre utseendet. En inglasning kan också påverka byggnadens brandskydd och utrymning. Därför kräver kommunen ofta, men inte alltid, en bygglovsprövning.

Inglasning av balkong ändrar byggnadens yttre utseende och åtgärden kräver därför bygglov. Ofta behöver man ett tak eller en balkong ovanför så att inglasningssystemet går att fästa ordentligt. Kolla för säkerhets skull detaljplanen för det område du bor i innan du planerar för långt. 

Vad gäller i föreningen?

När det kommer till åtgärder som förändrar fasad och fastighetens yttre är det föreningen som bestämmer om du får glasa in din balkong eller inte. Inglasningen får i regel inte avvika för mycket från de andra balkongerna, och fronterna ska ofta bevaras så långt som möjligt. Steg ett är alltså att kolla med din förening. 

Brandskyddskrav

En inglasning ska göras med hänsyn till brandskyddskraven i BBR. Läs mer om reglerna hos Boverket.

Vilka dokument ska man bifoga till sin ansökan för att glasa in sin balkong? 

Exempel på dokument som kommunen kan kräva är:

  • En situationsplan där du på aktuell fastighet ritar in den planerade inglasningen.
  • En planritning där du markerar den balkong det gäller.
  • En fasadritning där du markerar ut väderstreck, mått, färg- och materialval.
  • En konstruktionsritning som visar alla mått i den tänkta konstruktionen.
  • En sektionsritning, om du kommer förse balkongen med tak.
  • Ett förslag på kontrollplan.

Förslag till kontrollplan för inglasning av balkong

När du fyller i vårt formulär för att glasa in en balkong (du klickar på Påbörja beställning här nedan) så återkommer vi med ett skräddarsytt och fackmannamässigt utfört förslag till kontrollplan. När du sedan skickar in din ansökan till kommunen bifogar du kontrollplanen tillsammans med de dokument som just din kommun kräver.