Kontrollplan Lunds kommun

Söker du bygglov eller vill göra en bygganmälan för en enkel åtgärd i Lunds kommun? Då är det viktigt att du också bifogar en projektanpassad kontrollplan till din bygglovsansökan. I enklare ärenden kräver Bygglovsavdelningen i Lund som regel ingen certifierad KA enligt PBL. Byggherren kan då själv vara kontrollansvarig och göra sina kontroller efter kontrollplan enl. PBL. I slutet av bygget sammanställer byggherren sedan de dokument och intyg som listas i kontrollplanen och som Lunds kommun efterfrågar för att ge ett slutbesked.

Enklaste sättet att ta fram en korrekt kontrollplan för din byggåtgärd är att besöka Kontrollplan Direkts förstasida och välja någon av de åtgärder där vi erbjuder skräddarsydda kontrollplaner och snabb leverans via e-post och eller vanlig post.

I Lund har vi sedan tidigare levererat kontrollplaner till områden som Linero, Väster, Norra Fäladen, Professorstaden, Högsby och Flädie.

KontrollplanDirekt gör det svåra lätt – välkommen att beställa din Kontrollplan idag!