Kontrollplan Kalmar kommun

Ska du på göra en ansökan om bygglov eller en bygganmälan i Kalmar kommun? Glöm då inte att bifoga en projektanpassad kontrollplan till din bygglovsansökan. I enklare ärenden kräver bygglovsavdelningen i Kalmar som regel ingen certifierad kontrollansvarig (KA). Då kan du som byggherre själv vara kontrollansvarig och göra dina kontroller enligt punkterna i kontrollplan enligt PBL. Mot slutet av bygget sammanställer du de dokument och intyg som listas i kontrollplanen och som Kalmar kommun efterfrågar för att ge ett slutbesked.

Enklaste sättet att ta fram en korrekt kontrollplan för din byggåtgärd är att besöka Kontrollplan Direkts förstasida och välja bland de åtgärder där vi erbjuder skräddarsydda kontrollplaner och snabb leverans via e-post och eller vanlig post.

I Kalmar har vi sedan tidigare levererat kontrollplaner till områden som Smedby, Rinkabyholm, Lindsdal, Trekanten och Rockneby.

KontrollplanDirekt gör det svåra lätt – välkommen att beställa din Kontrollplan idag!