Kontrollplan Västerås kommun

Dags för en bygganmälan för en enkel åtgärd i Västerås kommun? Då är det viktigt att du bifogar en projektanpassad kontrollplan till din ansökan om bygglov. I enklare ärenden kräver Bygglovsavdelningen i Västerås oftast ingen certifierad kontrollansvarig (KA). Då kan du som byggherre själv vara kontrollansvarig och göra kontroller enligt punkterna i kontrollplan enl. PBL. Mot slutet av bygget sammanställer du dokument och intyg som listas i kontrollplanen och som Västerås kommun efterfrågar för att ge ett slutbesked.

Enklaste sättet att ta fram en korrekt kontrollplan för din byggåtgärd är att besöka Kontrollplan Direkts förstasida och välja bland de åtgärder där vi erbjuder skräddarsydda kontrollplaner och snabb leverans via e-post och eller vanlig post.

I Västerås har vi sedan tidigare levererat kontrollplaner till områden som Blåsbo, Ormberget, Centrum, Skallberget, Gryta, Erikslund och Rönnby.

KontrollplanDirekt gör det svåra lätt – välkommen att beställa din Kontrollplan idag!