Kontrollplan Sollentuna kommun

Söker du bygglov eller vill du göra en bygganmälan för en enkel åtgärd i Sollentuna kommun? Då är det viktigt att du också bifogar en projektanpassad kontrollplan till din bygglovsansökan. I enklare ärenden kräver Stadsbyggnadskontoret i Sollentuna som regel ingen certifierad kontrollansvarig. Då kan du som byggherre själv agera kontrollansvarig och göra kontroller enligt punkterna i kontrollplan enl. PBL. Mot slutet av ditt byggprojekt sammanställer du de dokument och intyg som listas i kontrollplanen och som Sollentuna kommun efterfrågar för att ge ett slutbesked.

Enklaste sättet att ta fram en korrekt kontrollplan för din byggåtgärd är att besöka Kontrollplan Direkts förstasida och välja bland de åtgärder där vi erbjuder skräddarsydda kontrollplaner och snabb leverans via e-post och eller via vanlig post.

I Sollentuna har vi sedan tidigare levererat kontrollplaner till bland annat områden som Edsberg, Häggvik, Rotebro, Norrviken och Helenelund.

KontrollplanDirekt gör det svåra lätt – välkommen att beställa din Kontrollplan idag!