kontrollplan kommun. En hand med penna som fyller i ett formulär

Kontrollplan Upplands Väsby kommun

Kontrollplan Upplands Väsby kommun: Söker du bygglov eller för en enkel åtgärd i Upplands Väsby kommun? Då är det viktigt att du bifogar en projektanpassad kontrollplan till din bygglovsansökan. I enklare ärenden kräver Stadsbyggnadskontoret i Upplands Väsby som regel ingen certifierad kontrollansvarig (KA). Då kan du som byggherre själv vara kontrollansvarig och göra dina kontroller enligt punkterna i kontrollplan enl. PBL. Mot slutet av bygget sammanställer du de dokument, handlingar och särskilda intyg som listas i kontrollplanen och som Upplands Väsby kommun efterfrågar för att ge dig ditt slutbesked.

Enklaste sättet att ta fram en korrekt och anpassad kontrollplan för just din byggåtgärd är att besöka Kontrollplan Direkts förstasida och välja bland de åtgärder där vi erbjuder olika typer av skräddarsydda kontrollplaner och snabb leverans via e-post och eller vanlig post.

Kontrollplan Upplands Väsby kommun

I Upplands Väsby har vi sedan tidigare levererat kontrollplaner till områden som Runby, Odenslunda, Carlslund, Hagängen, Fresta och Hasselgatan.

Vad är Kontrollplan Direkt?

Genom att du fyller i ett formulär skräddarsyr vi en fackmässigt utförd kontrollplan för just ditt bygge, så att du själv kan använda kontrollplanen som checklista för de kontroller som ska göras innan, under och efter bygget. Vår certifierade KA ser till att din byggprocess blir smidig och korrekt.

Varför välja Kontrollplan Direkt?

Vi har märkt att våra kunder har mer ont om tid än pengar. Vi erbjuder därför en smidig tjänst för lov- och anmälanspliktiga byggåtgärder: en skräddarsydd kontrollplan till just din typ av bygge, anpassad efter din kommuns krav och fackmässigt utförd av vår certifierade KA. Varför välja den krångliga vägen när du kan välja Kontrollplan Direkt?

Våra prispaket

Beroende på hur mycket kunskap du redan har, hur stort ditt byggprojekt är och hur ont om tid du har så erbjuder vi olika prispaket för att kunna matcha just dina behov. Väljer du ett dyrare paket ordnar vi allt åt dig, vi reviderar om din kommun har invändningar eller vill göra ändringar. Ett billigare paket förutsätter att du redan har viss kunskap om Plan- och bygglagens krav på en kontrollplan. Se vår prislista här.

KontrollplanDirekt gör det svåra lätt – välkommen att beställa din Kontrollplan idag!

Här kan du läsa mer om kontrollplanen hos Boverket.