kontrollplan kommun. En hand med penna som fyller i ett formulär

Kontrollplan Arjeplogs kommun

Kontrollplan Arjeplogs kommun: Söker du bygglov eller vill göra en bygganmälan för en enkel åtgärd i Arjeplogs kommun? Det är viktigt att du då skickar med en projektanpassad kontrollplan till din ansökan om bygglov. I enklare ärenden kräver bygglovsavdelningen i Arjeplog oftast ingen certifierad kontrollansvarig (KA). Då kan du som byggherre själv vara kontrollansvarig och göra kontroller enligt punkterna i kontrollplan enl. PBL. Mot slutet av bygget sammanställer du dokument och intyg som listas i kontrollplanen och som Arjeplogs kommun efterfrågar för att ge ett slutbesked.

Enklaste sättet att ta fram en korrekt kontrollplan för din byggåtgärd är att besöka Kontrollplan Direkts förstasida och välja bland de åtgärder där vi erbjuder skräddarsydda kontrollplaner och snabb leverans via e-post och eller vanlig post.

Kontrollplan Arjeplogs kommun

Vi har tidigare levererat kontrollplaner i Arjeplogs kommun.

Vad är Kontrollplan Direkt?

Genom att du fyller i ett formulär skräddarsyr vi en fackmässigt utförd kontrollplan för just ditt bygge, så att du själv kan använda kontrollplanen som checklista för de kontroller som ska göras innan, under och efter bygget. Vår certifierade KA ser till att din byggprocess blir smidig och korrekt.

Varför välja Kontrollplan Direkt?

Vi har märkt att våra kunder har mer ont om tid än pengar. Vi erbjuder därför en smidig tjänst för lov- och anmälanspliktiga byggåtgärder: en skräddarsydd kontrollplan till just din typ av bygge, anpassad efter din kommuns krav och fackmässigt utförd av vår certifierade KA. Varför välja den krångliga vägen när du kan välja Kontrollplan Direkt?

Våra prispaket

Beroende på hur mycket kunskap du redan har, hur stort ditt byggprojekt är och hur ont om tid du har så erbjuder vi olika prispaket för att kunna matcha just dina behov. Väljer du ett dyrare paket ordnar vi allt åt dig, vi reviderar om din kommun har invändningar eller vill göra ändringar. Ett billigare paket förutsätter att du redan har viss kunskap om Plan- och bygglagens krav på en kontrollplan. Se vår prislista här.

KontrollplanDirekt gör det svåra lätt – välkommen att beställa din Kontrollplan idag!

Här kan du läsa mer om kontrollplanen hos Boverket.