Kontrollplan Mjölby kommun

Planerar du för en bygganmälan eller att söka bygglov i Mjölby kommun? Då är det viktigt att du bifogar en projektanpassad kontrollplan till din bygglovsansökan. I enklare ärenden kräver bygglovsavdelningen i Mjölby som regel ingen certifierad KA enligt PBL. Byggherren kan då själv vara kontrollansvarig och göra sina kontroller efter kontrollplan enl. PBL. I slutet av bygget sammanställer byggherren sedan de dokument och intyg som listas i kontrollplanen och som Mjölby kommun efterfrågar för att ge ett slutbesked.

Enklaste sättet att ta fram en korrekt kontrollplan för din byggåtgärd är att besöka Kontrollplan Direkts förstasida och välja någon av de åtgärder där vi erbjuder skräddarsydda kontrollplaner och snabb leverans via e-post och eller vanlig post.

I Mjölby har vi sedan tidigare levererat kontrollplaner till områden som Mantorp och Väderstad.

KontrollplanDirekt gör det svåra lätt – välkommen att beställa din Kontrollplan idag!