kontrollplan kommun. En hand med penna som fyller i ett formulär

Kontrollplan Höganäs kommun

Kontrollplan Höganäs kommun: Planerar du för en bygganmälan eller att söka bygglov i Höganäs kommun? Då är det viktigt att du bifogar en projektanpassad kontrollplan till din bygglovsansökan. I enklare ärenden kräver bygglovsavdelningen i Höganäs som regel ingen certifierad KA enligt PBL. Byggherren kan då själv vara kontrollansvarig och göra sina kontroller efter kontrollplan enligt PBL. I slutet av bygget sammanställer byggherren sedan de dokument och intyg som listas i kontrollplanen och som Höganäs kommun efterfrågar för att ge ett slutbesked.

Enklaste sättet att ta fram en korrekt kontrollplan för din byggåtgärd är att besöka Kontrollplan Direkts förstasida och välja bland de åtgärder där vi erbjuder skräddarsydda kontrollplaner och snabb leverans via e-post och eller vanlig post.

Kontrollplan Höganäs kommun

I Höganäs har vi sedan tidigare levererat kontrollplaner till områden som Viken, Lerberget och Långaröd.

Vad är Kontrollplan Direkt?

Genom att du fyller i ett formulär skräddarsyr vi en fackmässigt utförd kontrollplan för just ditt bygge, så att du själv kan använda kontrollplanen som checklista för de kontroller som ska göras innan, under och efter bygget. Vår certifierade KA ser till att din byggprocess blir smidig och korrekt.

Varför välja Kontrollplan Direkt?

Vi har märkt att våra kunder har mer ont om tid än pengar. Vi erbjuder därför en smidig tjänst för lov- och anmälanspliktiga byggåtgärder: en skräddarsydd kontrollplan till just din typ av bygge, anpassad efter din kommuns krav och fackmässigt utförd av vår certifierade KA. Varför välja den krångliga vägen när du kan välja Kontrollplan Direkt?

Riskbedömning ett allt vanligare krav i din kommun

Fler och fler kommuner kräver att du som byggherre gör en riskbedömning inför ansökan av en lov- eller anmälanspliktig byggåtgärd. En av orsakerna till skador och fel är en bristande tillämpningsförmåga av kontrollsystemet.

Ett genomtänkt och noggrant förarbete i form av en korrekt riskbedömning och ett förslag till kontrollplan minskar risken för en utdragen ansökningsprocess och fördröjningar i tidigt skede när byggherren måste komplettera sin ansökan. Kontrollplan Direkt erbjuder hjälp med såväl riskbedömning som förslag till kontrollplan. Läs mer i vår artikel om riskbedömning.

Våra prispaket

Beroende på hur mycket kunskap du redan har, hur stort ditt byggprojekt är och hur ont om tid du har så erbjuder vi olika prispaket för att kunna matcha just dina behov. Väljer du ett dyrare paket ordnar vi allt åt dig, vi reviderar om din kommun har invändningar eller vill göra ändringar. Ett billigare paket förutsätter att du redan har viss kunskap om Plan- och bygglagens krav på en kontrollplan. Se vår prislista här. KontrollplanDirekt gör det svåra lätt – välkommen att beställa din Kontrollplan idag! Här kan du läsa mer om kontrollplanen hos Boverket.