kontrollplan kommun. En hand med penna som fyller i ett formulär

Kontrollplan Motala kommun

Kontrollplan Motala kommun: Söker du bygglov eller vill göra en bygganmälan för en enkel åtgärd i Motala kommun? Då är det viktigt att du också bifogar en projektanpassad kontrollplan för din bygglovsansökan. I enklare ärenden kräver Bygglovskontoret i Motala som regel ingen certifierad Kontrollansvarig (KA). Byggherren kan då själv vara kontrollansvarig och genomför alla kontroller efter de punkter som finns i kontrollplan enl. PBL. Efter byggets slut sammanställer byggherren alla de dokument och intyg som listas i kontrollplanen och som kommunen vill se för att ge ett slutbesked.

Enklaste och snabbaste sättet att ta fram en korrekt kontrollplan för ditt bygge är att besöka Kontrollplan Direkts förstasida och välja bland de åtgärder där vi erbjuder skräddarsydda kontrollplaner och snabb leverans via e-post och eller vanlig post.

Kontrollplan Motala kommun

I Motala har vi sedan tidigare levererat kontrollplaner till områden som Varamon, Samuelsberg, Mossen, Råssnäs och Marieberg.

Vad är Kontrollplan Direkt?

Genom att du fyller i ett formulär skräddarsyr vi en fackmässigt utförd kontrollplan för just ditt bygge, så att du själv kan använda kontrollplanen som checklista för de kontroller som ska göras innan, under och efter bygget. Vår certifierade KA ser till att din byggprocess blir smidig och korrekt.

Varför välja Kontrollplan Direkt?

Vi har märkt att våra kunder har mer ont om tid än pengar. Vi erbjuder därför en smidig tjänst för lov- och anmälanspliktiga byggåtgärder: en skräddarsydd kontrollplan till just din typ av bygge, anpassad efter din kommuns krav och fackmässigt utförd av vår certifierade KA. Varför välja den krångliga vägen när du kan välja Kontrollplan Direkt?

Våra prispaket

Beroende på hur mycket kunskap du redan har, hur stort ditt byggprojekt är och hur ont om tid du har så erbjuder vi olika prispaket för att kunna matcha just dina behov. Väljer du ett dyrare paket ordnar vi allt åt dig, vi reviderar om din kommun har invändningar eller vill göra ändringar. Ett billigare paket förutsätter att du redan har viss kunskap om Plan- och bygglagens krav på en kontrollplan. Se vår prislista här.

KontrollplanDirekt gör det svåra lätt – välkommen att beställa din Kontrollplan idag!

Här kan du läsa mer om kontrollplanen hos Boverket.