Kontrollplan Motala kommun

Söker du bygglov eller vill göra en bygganmälan för en enkel åtgärd i Motala kommun? Då är det viktigt att du också bifogar en projektanpassad kontrollplan för din bygglovsansökan. I enklare ärenden kräver Bygglovskontoret i Motala som regel ingen certifierad Kontrollansvarig (KA). Byggherren kan då själv vara kontrollansvarig och genomför alla kontroller efter de punkter som finns i kontrollplan enl. PBL. Efter byggets slut sammanställer byggherren alla de dokument och intyg som listas i kontrollplanen och som kommunen vill se för att ge ett slutbesked.

Enklaste och snabbaste sättet att ta fram en korrekt kontrollplan för ditt bygge är att besöka Kontrollplan Direkts förstasida och välja bland de åtgärder där vi erbjuder skräddarsydda kontrollplaner och snabb leverans via e-post och eller vanlig post.

I Motala har vi sedan tidigare levererat kontrollplaner till områden som Varamon, Samuelsberg, Mossen, Råssnäs och Marieberg.

KontrollplanDirekt gör det svåra lätt – välkommen att beställa din Kontrollplan idag!