Kontrollplan Katrineholms kommun

Söker du bygglov eller vill göra en bygganmälan för en enkel åtgärd i Katrineholms kommun? Det är viktigt att du då skickar med en projektanpassad kontrollplan till din ansökan om bygglov. I enklare ärenden kräver bygglovsavdelningen i Katrineholm oftast ingen certifierad kontrollansvarig (KA). Då kan du som byggherre själv vara kontrollansvarig och göra kontroller enligt punkterna i kontrollplan enl. PBL. Mot slutet av bygget sammanställer du dokument och intyg som listas i kontrollplanen och som Katrineholms kommun efterfrågar för att ge ett slutbesked.

Enklaste sättet att ta fram en korrekt kontrollplan för din byggåtgärd är att besöka Kontrollplan Direkts förstasida och välja bland de åtgärder där vi erbjuder skräddarsydda kontrollplaner och snabb leverans via e-post och eller vanlig post.

I Katrineholm har vi sedan tidigare levererat kontrollplaner till områden som Backa, Valla och Sköldinge.

KontrollplanDirekt gör det svåra lätt – välkommen att beställa din Kontrollplan idag!