Kontrollplan Härryda kommun

Planerar du för en bygganmälan eller att söka bygglov i Härryda kommun? Då är det viktigt att du bifogar en projektanpassad kontrollplan till din bygglovsansökan. I enklare ärenden kräver bygglovsavdelningen i Härryda som regel ingen certifierad KA enligt PBL. Byggherren kan då själv vara kontrollansvarig och göra sina kontroller efter kontrollplan enl. PBL. I slutet av bygget sammanställer byggherren sedan de dokument och intyg som listas i kontrollplanen och som Härryda kommun efterfrågar för att ge ett slutbesked.

Enklaste sättet att ta fram en korrekt kontrollplan för din byggåtgärd är att besöka Kontrollplan Direkts förstasida och välja någon av de åtgärder där vi erbjuder skräddarsydda kontrollplaner och snabb leverans via e-post och eller vanlig post.

I Härryda har vi sedan tidigare levererat kontrollplaner till områden som Mölnlycke, Rävlanda, Hindås och Härryda.

KontrollplanDirekt gör det svåra lätt – välkommen att beställa din Kontrollplan idag!