Kontrollplan Linköpings kommun

Söker du bygglov eller vill göra en bygganmälan för en enkel åtgärd i Linköpings kommun? Då är det viktigt att du också bifogar en projektanpassad kontrollplan till din bygglovsansökan. I enklare ärenden kräver Bygglovskontoret i Linköping som regel ingen certifierad kontrollansvarig (KA) enligt PBL. Byggherren kan då själv agera kontrollansvarig och göra kontroller efter punkterna i kontrollplan enl. PBL. I slutet av bygget sammanställer byggherren dokument och intyg som listas i kontrollplanen och som kommunen efterfrågar för att ge ett slutbesked.

Enklaste sättet att ta fram en korrekt kontrollplan för din byggåtgärd är att besöka Kontrollplan Direkts förstasida och välja bland de åtgärder där vi erbjuder skräddarsydda kontrollplaner och snabb leverans via e-post och eller vanlig post.

I Linköping har vi sedan tidigare levererat kontrollplaner till områden som Ullstämma, Hjulsbro, Ekängen, Ramshäll, Valla, Ryd, Malmslätt och Sturefors.

KontrollplanDirekt gör det svåra lätt – välkommen att beställa din Kontrollplan idag!