Kontrollplan Norrköping

Söker du bygglov eller vill göra en bygganmälan för en enkel åtgärd i eller i närheten av Norrköping? Då är det viktigt att du också bifogar en väl utformad kontrollplan till din ansökan om bygglov. Byggherren kan själv agera Kontrollansvarig i enklare ärenden. Bygglovskontoret i Norrköping kräver som regel ingen certifierad kontrollansvarig (KA) enligt PBL när det kommer till mindre omfattande byggåtgärder och ärenden. I slutet av byggprojektet sammanställer byggherren alla dokument och intyg som listas i kontrollplanen och som kommunens byggnadsinspektör vill se för att kunna ge ett slutbesked.

Enklaste sättet att ta fram en projektanpassad och korrekt kontrollplan för ditt bygglov/bygganmälan är att besöka Kontrollplan Direkts förstasida och välja någon av de åtgärder som finns listade där. Vi erbjuder skräddarsydda kontrollplaner och snabb leverans via e-post eller vanlig post.

I Norrköping har vi sedan tidigare levererat kontrollplaner till områden som Kneippen, Gamla Berget, Ljura, Såpkullen, Söderstaden, Marielund, Hageby och Oxelbergen.

KontrollplanDirekt gör det svåra lätt – välkommen att beställa din Kontrollplan idag!