kontrollplan kommun. En hand med penna som fyller i ett formulär

Kontrollplan Simrishamns kommun

Kontrollplan Simrishamns kommun: Ska du på göra en ansökan om bygglov eller en bygganmälan i Simrishamns kommun? Glöm då inte att bifoga en projektanpassad kontrollplan till din bygglovsansökan. I enklare ärenden kräver bygglovsavdelningen i Simrishamn som regel ingen certifierad kontrollansvarig (KA). Då kan du som byggherre själv vara kontrollansvarig och göra dina kontroller enligt punkterna i kontrollplan enl. PBL. Mot slutet av bygget sammanställer du de dokument och intyg som listas i kontrollplanen och som Simrishamns kommun efterfrågar för att ge ett slutbesked.

Enklaste sättet att ta fram en korrekt kontrollplan för din byggåtgärd är att besöka Kontrollplan Direkts förstasida och välja bland de åtgärder där vi erbjuder skräddarsydda kontrollplaner och snabb leverans via e-post och eller vanlig post.

Kontrollplan Simrishamns kommun

I Simrishamn har vi sedan tidigare levererat kontrollplaner till områden som Simrislund, Gärsnäs och Borrby.

Vad är Kontrollplan Direkt?

Genom att du fyller i ett formulär skräddarsyr vi en fackmässigt utförd kontrollplan för just ditt bygge, så att du själv kan använda kontrollplanen som checklista för de kontroller som ska göras innan, under och efter bygget. Vår certifierade KA ser till att din byggprocess blir smidig och korrekt.

Varför välja Kontrollplan Direkt?

Vi har märkt att våra kunder har mer ont om tid än pengar. Vi erbjuder därför en smidig tjänst för lov- och anmälanspliktiga byggåtgärder: en skräddarsydd kontrollplan till just din typ av bygge, anpassad efter din kommuns krav och fackmässigt utförd av vår certifierade KA. Varför välja den krångliga vägen när du kan välja Kontrollplan Direkt?

Riskbedömning ett allt vanligare krav i din kommun

Fler och fler kommuner kräver att du som byggherre gör en riskbedömning inför ansökan av en lov- eller anmälanspliktig byggåtgärd. En av orsakerna till skador och fel är en bristande tillämpningsförmåga av kontrollsystemet.

Ett genomtänkt och noggrant förarbete i form av en korrekt riskbedömning och ett förslag till kontrollplan minskar risken för en utdragen ansökningsprocess och fördröjningar i tidigt skede när byggherren måste komplettera sin ansökan. Kontrollplan Direkt erbjuder hjälp med såväl riskbedömning som förslag till kontrollplan. Läs mer i vår artikel om riskbedömning.

Våra prispaket

Beroende på hur mycket kunskap du redan har, hur stort ditt byggprojekt är och hur ont om tid du har så erbjuder vi olika prispaket för att kunna matcha just dina behov. Väljer du ett dyrare paket ordnar vi allt åt dig, vi reviderar om din kommun har invändningar eller vill göra ändringar. Ett billigare paket förutsätter att du redan har viss kunskap om Plan- och bygglagens krav på en kontrollplan. Se vår prislista här. KontrollplanDirekt gör det svåra lätt – välkommen att beställa din Kontrollplan idag! Här kan du läsa mer om kontrollplanen hos Boverket.