Kontrollplan Nacka kommun

Ska du på göra en ansökan om bygglov eller en bygganmälan i Nacka kommun? Glöm då inte att bifoga en projektanpassad kontrollplan till din bygglovsansökan. I enklare ärenden kräver bygglovsavdelningen i Nacka oftast ingen certifierad kontrollansvarig (KA). Då kan du som byggherre själv vara kontrollansvarig och göra kontroller enligt punkterna i kontrollplan enl. PBL. Mot slutet av bygget sammanställer du sedan de dokument och intyg som listas i kontrollplanen och som Nacka kommun efterfrågar för att ge slutbesked.

Enklaste sättet att ta fram en korrekt kontrollplan för byggåtgärden du planerar är att besöka Kontrollplan Direkts förstasida och välja bland de åtgärder där vi erbjuder skräddarsydda kontrollplaner och snabb leverans via e-post och eller vanlig post.

I Nacka har vi sedan tidigare levererat kontrollplaner till områden som Boo, Kummelnäs, Älta, Saltsjöbaden, och Skuru.

KontrollplanDirekt gör det svåra lätt – välkommen att beställa din Kontrollplan idag!