Kontrollplan Höörs kommun

Ska du på göra en ansökan om bygglov eller en bygganmälan i Höörs kommun? Glöm då inte att bifoga en projektanpassad kontrollplan till din bygglovsansökan. I enklare ärenden kräver bygglovsavdelningen i Höör som regel ingen certifierad kontrollansvarig (KA). Då kan du som byggherre själv vara kontrollansvarig och göra dina kontroller enligt punkterna i kontrollplan enl. PBL. Mot slutet av bygget sammanställer du de dokument och intyg som listas i kontrollplanen och som Höörs kommun efterfrågar för att ge ett slutbesked.

Enklaste sättet att ta fram en korrekt kontrollplan för din byggåtgärd är att besöka Kontrollplan Direkts förstasida och välja bland de åtgärder där vi erbjuder skräddarsydda kontrollplaner och snabb leverans via e-post och eller vanlig post.

I Höör har vi sedan tidigare levererat kontrollplaner till områden som Fogdaröd, Sätofta och Tjörnarp.

KontrollplanDirekt gör det svåra lätt – välkommen att beställa din Kontrollplan idag!