Hur bygger man ett hus? Ritningar på ett bord med linjal och penna.

Hur bygger man ett hus? Del 1

I den här artikelserien i tre delar presenterar vi processen från husdröm till drömhus, steg för steg. Byggprocessen baseras på stegen i boken Arkitektritad Villa av Andreas Engberg. Det är mycket att tänka på och för en oerfaren byggherre är det viktigt att omge sig med kunniga yrkespersoner och läsa på ordentligt inför processen. Hur bygger man ett hus, egentligen? 

Det kan verka krångligt och invecklat med alla steg från husdröm till drömhus, men målet är givetvis att resultatet blir det bästa tänkbara. Att bygga ett hus ska göras med hänsyn till den omgivande naturen, den aktuella tomten – och, för att inte tala om, gällande lagar, regler och bestämmelser.

Låt dessa steg vägleda dig på ytan, och djupdyk sedan gärna i boken Arkitektritad Villa – En manual för förenklad projektering och upphandling sammanställd av den erfarne arkitekten Andreas Engberg. Den perfekta guiden för hur man bygger ett hus!

Att bygga hus del 1: Allting börjar med en plats…

1. Val av tomt

Tomtens förutsättningar styr vilken typ av hus som är lämpligt att bygga. Så tänk efter ordentligt här! Passar verkligen den här tomten för den byggnad ni tänkt er och drömmer om? Det är inte helt ovanligt att det i slutändan kan bli rätt hus men på fel plats – istället för rätt hus på rätt plats. Våga tänka om. Köper du en naturtomt med vuxna träd och bergsknallar – jobba med det som är istället för att drömma om en stor platt gräsmatta. Eller hitta en tomt som redan har den gräsmatta du alltid drömt om.

2. Byggherren och hans arkitekt

Det är lite olika om valet av tomt redan är klart när arkitekten kommer in i bilden eller inte. Har ni inte redan valt tomt så tveka inte att nyttja den breda kompetens och gestaltningsförmåga som finns hos en erfaren arkitekt. Arkitekten kan stötta er i ett val mellan flera tomter och göra enkla skisser med placering av olika alternativa lösningar för nya hus anpassade till platsen. Finns tid och medel går det att göra mer avancerade illustrationer av olika slag, digitala renderingar, foto collage och perspektiv som visar tomten och det som är tänkt att byggas.

Ställ er alltid de viktiga frågorna: Vad vill vi bygga, vad får vi bygga, vad kan vi bygga? Glöm inte att dokumentera så mycket som möjligt av det som sägs och beslutas på inledande möten – allt för att undvika framtida konflikter. Det tjänar ni på i det långa loppet.

3. Lagliga förutsättningar och nybyggnadskarta

En detaljplan eller bestämmelser för området styr vad som får byggas på många tomter. Med en nybyggnadskarta från kommunen får du svart på vitt vad som gäller. Kartan utgör underlag för situationsplanen som ska ingå i bygglovshandlingarna. Kolla upp inför val av tomt: Var finns el? Finns kommunalt vatten och avlopp (VA)?

4. Att ta fram idéskisser

En idéskiss visar till exempel husets planlösning (vanligtvis i skala 1:100), husets placering på tomten och anpassningar till marken. Skissen kan ni med fördel ta fram tillsammans med en utbildad arkitekt. Arkitekter som skyltar med yrkestiteln SAR/MSA är utbildade på området och har en examen godkänd av någon av de svenska arkitektskolorna eller branschorganisationen Sveriges Arkitekter.

5. Gör en avstämning med bygglovshandläggare

Det är bra att stämma av idéskissen med en bygglovhandläggare innan ni lägger för mycket tid på färdiga bygglovsritningar. Många kommuner erbjuder olika former av bygglovsrådgivning. Det är fördelaktigt om både byggherre och arkitekt deltar på avstämningen med bygglovshandläggaren på kommunen. Byggherren för att han eller hon ju verkligen vet vad hen vill ha, medan arkitekten troligtvis är mer bekväm i situationen och känner till de begrepp som handläggaren använder. Den erfarna arkitekten kan också redan nu ställa de rätta frågorna – de som gör att projektet inte fastnar längre fram i processen.

6. Första kostnadsbedömningen

En första kostnadsbedömning kan ni göra under skisskedet och bör också innehålla byggherrens egen finansieringskalkyl. Undersök saker som ert eget låneutrymme, nuvarande ränteläge (och inte minst kommande!) och vilken ökad månadskostnad ni ser framför er.

7. Kreditbedömning, värdering och lånelöfte

När idéskiss och första kostnadsbedömning är på plats kan byggherren diskutera finansiering av bygget med långivare. Jämför med fördel flera banker.

8. Beslut – gå vidare med bygglovsansökan

Det är alltid byggherren som beslutar om att gå vidare med idéskisser och den ekonomiska planen…

Läs vidare om hur man bygger ett hus i del 2.

Relaterade artiklar:

Fem vanliga fallgropar när du söker bygglov

Vad är riskbedömning vid bygglov och bygganmälan? 

Arkitekten bakom Kontrollplan Direkt


Vill du lära dig mer om att bygga hus?

Boken Arkitektritad Villa är en manual för projektering och upphandling för både blivande arkitekter och byggherrar. Kom ihåg att kunskap är makt; även om du omger dig med yrkeskunniga personer är det väldigt skönt att veta vad ditt bygge handlar om. Köp boken hos Studentlitteratur.

Arkitektritad Villa Engberg Hellman


Om du vill ta hjälp av en arkitekt

Vill du ta hjälp av en arkitekt är du varmt välkommen till Bygginspiratören!

Om Bygginspiratören: ”En om- till- eller nybyggnad måste alltid ses i ett större sammanhang där just ert hus och er tomts förutsättningar är vägledande. Att själv föreställa sig hur en tillbyggnad kan passa in på villatomten; vad som kan sparas och vad som måste bort, är inte självklart. Mötet mellan nytt och befintligt intresserar oss och det är där vi hittar energin för att skapa nya värden på gamla fastigheter.