Vad är riskbedömning vid bygglov och bygganmälan?

Fler och fler kommuner kräver att byggherren gör en riskbedömning inför ansökan av en lov- eller anmälanspliktig byggåtgärd. Riskbedömningen gör man för att undvika skador, fel och brister och den är en del av utvecklingen av det svenska kontrollsystemet för byggåtgärder. I den här artikeln svarar vi på vad riskbedömning vid bygglov och bygganmälan är.

Enligt Boverket orsakar skador, fel och brister inom byggsektorn kostnader för över 110 miljarder kronor varje år. Det motsvarar en fjärdedel av den svenska byggsektorns årliga omsättning. En av orsakerna till skador och fel är en bristande tillämpningsförmåga av kontrollsystemet. För att undvika detta i ditt projekt bör du som byggherre, med hjälp av entreprenörer och projektörer, genomföra en riskbedömning.

Vad är riskbedömning vid bygglov och bygganmälan?

Med en riskbedömning får du en översikt för att enklare kunna förebygga risker och skador i samband med bygget. De risker som du i din riskbedömning identifierar har stora konsekvenser och hög sannolikhet bör du åtgärda innan inlämning av kontrollplan. Med riskbedömningen som underlag kan du sedan lista de mindre riskerna som punkter i din kontrollplan, vilket är det dokument som du lämnar in i samband med din bygganmälan eller bygglovsansökan.

Varför vill kommunen ha en riskbedömning?

Genom att utveckla kontrollsystemet vill man i första hand undvika person- och materialskador i samband med byggprojekt. Man ser också ett slöseri i att var fjärde krona går till spillo och att byggsektorn bidrar därigenom med onödig, negativ miljöpåverkan.

Vem ansvarar för riskbedömningen?

Byggherren ansvarar för att komplettera sin kontrollplan med en lista över de kritiska moment som man identifierar inför ett bygge. Sveriges kommuner har i viss mån olika krav på byggherrens redovisning av sin riskbedömning, men det blir allt vanligare att en riskbedömning ska vara bifogad byggherrens kontrollplan. Ett genomtänkt och noggrant förarbete i form av en korrekt riskbedömning och ett förslag till kontrollplan ger kommunens byggnadsnämnd alla underlag för deras bedömning. Här minskar också risken för en utdragen ansökningsprocess och fördröjningar i tidigt skede när byggherren måste komplettera sin ansökan.

Hur tar man fram en riskbedömning?

Här följer en kortfattad lista med de steg som bör ingå i en riskbedömning. Läs mer om hela genomförandeprocessen på Boverkets hemsida.

  • Identifiera riskerna och gör en lista med alla kritiska moment.
  • Ta hjälp av de projektörer och entreprenörer som arbetar eller ska arbeta med din byggåtgärd.
  • Gör en riskanalys utifrån listan med kritiska moment utifrån sannolikheten för fel, brister eller skador och dess konsekvenser.
  • Utifrån riskanalysen kan byggherre, projektörer och entreprenörer ta fram en riskbedömning.
  • Titta på relationen mellan sannolikhet och konsekvenser.
  • Riskvärdering: Värdera hur du kan hantera kritiska momenten.
  • Åtgärda oacceptabla risker på en gång.
  • Lämna in riskbedömningen tillsammans med din kontrollplan.

Kontrollplan och riskbedömning

Kontrollplanen för ditt bygge ska utgå ifrån den riskbedömning som du har genomfört. Dessutom ska kontrollplanen vara väl anpassad till byggåtgärden och omständigheterna kring ditt bygge, vilket en riskbedömning bidrar till att den blir.

Om du inte vill, kan eller har tid

Som byggherre har man ett stort ansvar. Ritningar och ett antal andra handlingar ska tas fram och skickas in till kommunen. En uppgift som kan upplevas som både ovan och svår för den som inte söker bygglov regelbundet. Med vårt prispaket Plus+ kan vi på Kontrollplan Direkt erbjuda hjälp med såväl riskbedömning som byggherrens förslag till kontrollplan.

Vi har också märkt att våra kunder ibland känner att de har mer ont om tid än ont om pengar och därför väljer att anlita någon för att få ta fram en skräddarsydd och fackmässigt utförd kontrollplan från oss. Genom att du fyller i alla uppgifter om din byggåtgärd i formulären på vår hemsida får du snart en kontrollplan anpassad efter just ditt bygge. Vid behov hjälper vi dig att hantera din kommuns krav på bland annat riskbedömning. Din kontrollplan konstrueras av våra certifierade kontrollansvariga och vi erbjuder dessutom alltid nöjd kund-garanti. Kolla in våra olika paket och se vad som passar just dig och ditt bygge.

Lycka till med ditt bygge och välkommen till Kontrollplan Direkt!

prisplan kontrollplan direkt