Vanliga fallgropar vid bygglovsansökan.

Fem vanliga fallgropar när du söker bygglov

Hur undviker man fallgroparna och misstag i samband med bygglovsansökan? Vi har samlat de fem vanligaste fallgroparna och ger snabba tips på vad du kan göra för att spara tid, pengar och tålamod.

Fallgrop 1. Drömmarna går före detaljplanen

Den första vanliga fallgropen är att man börjar drömma om ett bygge innan man vet vad detaljplanen faktiskt säger om vad man får göra på tomten och inte. Det kan bli ett tråkigt bakslag att lägga ned tid på en bygglovsansökan och planerat material, former och färger för att sedan se drömmen bli grusad av en begränsande detaljplan.

Fallgrop 2. Grannarnas medgivande kan vara avgörande

Byggnadsnämnden kan i vissa fall godkänna mindre avvikelser från detaljplanen. Om man har koll på detaljplanen och dess begränsningar kanske man därför chansar och söker bygglov om att få göra en mindre avvikelse. Det som kan bli problem är då om man glömmer att prata med grannarna. Grannarna måste nämligen ge sitt medgivande för att bygglov som avviker från detaljplanen ska kunna gå igenom. Dessutom kan det vara bra att man pratar med byggnadsnämnden innan man börjar ta fram bygglovshandlingar, risken är annars återigen att det blir dyrt och tar längre tid än nödvändigt.

Fallgrop 3. Konstruktionen är inte fastställd när man skickar in bygglovet

Konstruktionen i ett bygge ses inte över förrän vid det tekniska samrådet, alltså strax innan möjligt startbesked. En risk med detta är att man vid bygglovsansökan, då stadsbyggnadskontoret tittar på till exempel byggets placering på tomten, eventuella fasader och handikappanpassning, inte har haft hela konstruktionen fastställd. Om en ändring då måste göras i konstruktionen måste man ändra bygglovet och sedan kommunen åter igen se över det, vilket ger extra kostnader och förseningar. Ett tips är att man i samband med anlitande av arkitekt också samverkar med en konstruktör. Om parterna löpande arbetar tillsammans kan man undvika denna typ av problem.

Fallgrop 4. Nybyggnadskartan glöms bort vid bygge

Det som alltid krävs i samband med bygglovsansökan för ett hus, oavsett kommun, är bland annat planritning, fasadritning och sektionsritning. Det man lätt kan glömma är att beställa nybyggnadskarta, vilken beställs från kommunen och ges ut efter att kommunens tjänstemän varit på din plats och mätt. Nybyggnadskartan är ett underlag som man behöver till ritningarna och situationsplanen i samband med bygglovsansökan.

Fallgrop 5. Icke-kompletta bygglovshandlingar

Sist, men inte den minsta fällan: att man lämnar in bygglovshandlingar som inte är kompletta. En av de vanligaste bristande handlingarna är kontrollplanen, som många upplever är svår att förstå. Ritningar kan du konstruera själv eller anlita en sakkunnig för, det viktigaste är att de är fackmässigt utförda, skalenliga och måttsatta. Var noga med att kolla med din kommun vilka handlingar de kräver för ditt bygge.

Några sammanfattande råd:

  • Det är bra att läsa på hos Boverket.
  • Ta reda på hur detaljplanen ser ut innan du drömmer för stort.
  • För dialog med din kommun redan från början.
  • Prata med grannarna redan i förväg.
  • Kom ihåg att söka bygglov i tid och gör en generös tidsplan.
  • Anlita sakkunniga om du inte själv kan – i längden kan det spara både tid och pengar.
  • Kolla upp om din kommun kräver en riskbedömning. Med Kontrollplan Direkt Plus+ ingår bland annat gransking av dina handlingar och en riskbedömning att bifoga till din ansökan.

Lycka till med din ansökan och välkommen till KontrollplanDirekt.se!

prisplan kontrollplan direkt