Andreas Engberg

Arkitekten bakom Kontrollplan Direkt

Bakom tjänsten Kontrollplan Direkt står Andreas Engberg, certifierad Kontrollansvarig enligt PBL (Plan- och bygglagen) och utbildad arkitekt SAR/MSA. I den här artikeln får du lära känna honom lite mer.

Andreas Engberg har studerat till civilingenjör och byggnadsarkitekt och har sin arkitektexamen från Lunds Tekniska Högskola, LTH (2010). Under ett utbytesår mellan 2008 och 2009 läste han främst tekniska studier vid TU Berlin. 2017–2018 kompletterade han med påbyggnadskursen Restaurering vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, KKH. Sedan 2016 driver han firman Arkitekt & Projekt i Värmdö med kontor i Gustavsbergs Hamn och han är sedan 2016 även certifierad som Kontrollansvarig enligt PBL – så kallad KA.

Arkitektverksamheten byggde Andreas initialt upp kring om- och tillbyggnader, vilket han har ritat och byggt ett stort antal av. Med tiden har verksamheten utvecklats mot att omfatta även nybyggnad av både fritidshus och villor.

Andreas var tidigare anställd som handläggande arkitekt på bland annat Ahrbom & Partner i Stockholm med fokus på projekt inom kvalificerad ombyggnad av såväl flerfamiljshus som av äldre kultur- och kontorsfastigheter.

Kontrollplan Direkt för en enklare byggprocess

Andreas ville göra det lättare för byggherrar med mindre projekt att få sina startbesked. Han märkte att många hade ont om tid och saknade kunskap när det kom till kontrollplaner inför bygganmälan hos kommunen. Därför började han 2018 skissa på det som idag är Kontrollplan Direkt – en tjänst där den med mycket byggvilja men mindre tid och kunskap fyller i sina uppgifter om sitt bygge och skickar in till Andreas. Andreas, i sin tur, sätter sedan ihop ett förslag på en kontrollplan som kunden kan bifoga till sin bygganmälan eller bygglovsansökan.

Under åren har Kontrollplan Direkt vuxit och Andreas har levererat hundratals kontrollplaner till kunder runt om i hela landet. Erbjudandet har utökats med olika paket, beroende på kundens behov och byggprojektets omfattning.

Chansa inte i ditt byggprojekt

Om du vill känna dig lugn och trygg inför en bygganmälan eller bygglovsansökan kan du ta hjälp av Kontrollplan Direkt. Du får ett fackmässigt utfört förslag till kontrollplan som är anpassad efter just din kommuns krav. Kräver din kommun en riskbedömning kan vi hjälpa vi dig även med det. Läs mer om riskbedömning i vår artikel.

Psst! Snart utökar vi teamet bakom Kontrollplan Direkt med Maria Palm, som snart är certifierad KA. Hurra!

Lycka till med dina byggplaner och varmt välkommen till Kontrollplan Direkt!