En man står på ett villatak och monterar solceller.

Bra att veta: Installera solceller och solfångare

Med solcellspaneler och solfångare på ditt enbostadshus minskar du dina elkostnader samtidigt som du bidrar till ett bättre klimat. För att installera en solenergianläggning på din byggnad kräver kommunen i vissa fall en bygganmälan, i andra fall bygglov. Du kan läsa mer om det i den här artikeln.

Vad är solcellspaneler och solfångare?

Solceller eller solpaneler fångar in solens energi och omvandlar den till elektricitet. Den elektricitet du själv inte använder i hushållet kan du sälja vidare genom elnätet. Alltså kan din solenergianläggning bli en bra affär för alla!

Solfångare gäller främst om du vill använda solens energi till uppvärmning av vatten, både för varmvatten i kranen eller för värme i huset. Om du vill kan en installatör kan lämna ett förslag på solfångare som passar just din byggnad. Anläggningen ska vara monterad så att den följer byggnadens form: utanpå fasadbeklädnaden eller på taket. Solcellspanelen får alltså inte vara vinklad och avvika från till exempel takets vinkel – då kan installationen kräva bygglov.

Kräver solcellspaneler och solfångare bygganmälan?

Om solcellspanelerna och/eller solfångarna påverkar byggnadens bärande konstruktion kan du behöva göra en bygganmälan. Det gäller också om anläggningen påverkar brandskyddet. Kolla med din kommun vad som gäller och läs mer hos Boverket.

Kommunen kan kräva bygglov för solanläggning

Normalt kräver inte kommunen bygglov för en solcells- eller solfångaranläggning på ett enbostadshus, men det kan vara aktuellt om fastigheten ligger inom detaljplanerat område, i ett område som klassas som särskilt värdefullt eller i ett område som är av riksintresse av totalförsvaret. Du kan också behöva ansöka om bygglov om byggnadens fasad blir avsevärt påverkad av anläggningen. Ta reda på vad som gäller för din fastighet i just din kommun.

Vilka dokument kan man behöva bifoga till sin bygglovsansökan?

  • En situationsplan, det vill säga en ritning, som visar fastigheten och dess omgivning ovanifrån. Du hämtar den i regel gratis via din kommuns hemsida. Du markerar sedan vilken fastighet installationen gäller.
  • En fasadritning med mått.
  • Ett förslag till kontrollplan.

Om du inte vill, kan eller har tid

Om du saknar förkunskaper och har ont om tid kan det vara värt att investera i en skräddarsydd och fackmässigt utförd kontrollplan. Genom att du fyller i några uppgifter om din byggåtgärd via vår hemsida får du snart en kontrollplan anpassad efter just ditt bygge och din kommuns krav för installation av solcellspaneler. Självklart konstruerar våra certifierade kontrollansvariga din kontrollplan och vi erbjuder alltid nöjd kund-garanti. Kolla in våra olika paket och se vad som passar just dig och ditt bygge allra bäst. Läs gärna på hos Boverket om installation av solcellspaneler och solfångare.

Lycka till med din solenergianläggning och välkommen till Kontrollplan Direkt!

prisplan kontrollplan direkt