Ett barn sträcker sig upp med handen på en diskbänk. På diskbänken ligger skärbräda och jordgubbar.

Barnsäkerhet vid husbygge: Kök och förvaring

Som byggherre har du ett ansvar för att uppfylla kraven på säkerhet i enlighet med Boverkets regelverk. Fastighetsägaren har sedan ansvar för att säkerheten är bibehållen under den tid som huset är i bruk. En viktig del av säkerheten i ett hus gäller barnsäkerhet. I den här artikeln berättar vi lite om hur du bygger och planerar barnsäkert när det kommer till kök och förvaring.

Barnsäkerhet i köket

Köket är en naturlig samlingsplats för familjen. För att det ska vara en säker och trygg plats för barnen, som ju ofta vill utforska och vara med, finns det föreskrifter i Boverkets byggregler (BBR) som är viktiga att följa.

Genom att redan tidigt i byggprocessen planera inredningen i ditt kök kan du minska olycksriskerna för barn. Både barn och vuxna ska kunna arbeta säkert och bekvämt, och det underlättar att då ha gott om plats. Enligt Boverkets regelverk ska du som byggherre se till att uppfylla följande:

 • I utrymmen där barn kan vistas ska fast inredning och utrustning som är lätt åtkomlig för barn utformas så att den inte kan välta och så att barn inte kan komma till skada genom att öppna lådor eller luckor eller genom att klättra på dem. (avsnitt 8:32 BBR) ”. Barn vill klättra, hänga och leka – och köksinredningen är inget undantag. Ett barn som klättrat upp på en diskmaskinslucka ska inte kunna få maskinen att tippa. Diskmaskinen ska vara väl förankrad. Detsamma gäller även spis med ugn och övriga vitvaror i köket.
 • Lätt åtkomliga ytor på spisar, ugnar och dylikt ska ha skydd mot beröring om de har så hög yttemperatur att de vid beröring kan orsaka brännskador. (avsnitt 8:42 BBR) ”. Detta betyder att spisen bör ha ett hällskydd som når minst 10 centimeter över spisens framkant och främre hörn. Det är även viktigt att kunna ställa ifrån sig heta kokkärl på en värmetålig yta intill spisen, utan att barn kan komma åt dessa.
 • Utslagsvask ska placeras så att risken för skållningsskador begränsas. (avsnitt 8:43 BBR) ”. Detta innebär att du inte ska behöva föra ett kokkärl med hett innehåll över golvet och då riskera att spilla. Din utslagsvask ska istället vara placerad på samma bänklängd som spis eller kokplattor.

Allmänna råd

Några exempel på saker som är bra att tänka på.

 • Diskmaskin och ugn bör ha säkerhetsspärr så att barn inte kan öppna luckan.
 • Det ska finnas förvaring för diskmedel, diskmaskinstabletter och andra hushållskemikalier som är oåtkomlig för barn.
 • Minst en låda i köket –  avsedd för vassa hushållsredskap (knivar, saxar, etc) ska ha säkerhetsspärr.
 • Många olycksrisker minskar om det finns stadiga pallar för barn att kliva upp på vid till exempel gemensam matlagning.
 • Se till att dörrar och luckor inte stöter ihop med varandra, annars finns här en klämrisk.
 • God belysning i köket underlättar både arbete och ökar säkerheten.

Barnsäker förvaring

Förutom att förvara de frätande diskmaskintabletterna oåtkomliga för barn finns det ytterligare föreskrifter för hur du planerar en barnsäker förvaring i ditt husbygge. Detta beskrivs framförallt i avsnitt 8:7 i BBR.

 • I bostadslägenheter och andra likvärdiga utrymmen där barn kan vistas, ska säker förvaring av kemisk-tekniska preparat, medicin och dylikt finnas. (avsnitt 8:7 BBR) ”. Barn ska alltså inte kunna komma åt kemiska medel, mediciner eller liknande. I och med detta behöver du som byggherre se till att det finns förutsättningar för en säker förvaring.
 • I samband med nybyggnation är det vanligt att montera ett mindre, låsbart ”medicinskåp” inuti i ett köksskåp, städskåp eller garderob i en allmän yta som hall eller korridor.
 • Ett alternativ kan vara ett högt skåp i köket som då inte heller kan nås av ett barn på en pall eller ett högre skåp i badrummet för förvaring av exempelvis hälsofarliga sprayer och mediciner.
 • Eftersom barn gärna går och kikar efter godsaker i kylskåpet bör mediciner som kräver kylskåpsförvaring vara placerade i en låsbar box.

För att lära dig mer kan du läsa våra andra artiklar om barnsäkert husbygge:

Barnsäkerhet vid husbygge: Fönster

Barnsäkerhet vid husbygge: Trappor

Chansa inte i ditt byggprojekt

Till sist: Om du vill känna dig lugn och trygg inför en bygganmälan eller bygglovsansökan kan du ta hjälp av Kontrollplan Direkt. Du får ett fackmannamässigt utfört förslag till kontrollplan som är anpassad efter just din kommuns krav. Kräver din kommun en separat riskbedömning kan vi hjälpa vi dig även med det. Du kan läsa mer om riskbedömning i vår artikel.

Lycka till med dina byggplaner och varmt välkommen till Kontrollplan Direkt!