Ett litet barn på mage bakom en säkerhetsgrind vid trappa.

Barnsäkerhet vid husbygge: Trappor

Som byggherre har du ansvaret för att uppfylla kraven på säkerhet i enlighet med Boverkets regelverk. Som fastighetsägare har du sedan ett ansvar för att säkerheten är bibehållen under den tid som huset används. En viktig del av det är barnsäkerheten. I den här artikeln berättar vi lite om hur du bygger och planerar barnsäkra trappor och trappräcken.

Barnsäkra trappor

När du bygger ett hus med fler våningar eller anlägger ett hus på en kuperad tomt är trappor och ramper ofta en nödvändighet. Trappor kan se ut på många olika sätt, men det finns regler att följa för att trappan ska vara säker. För att barn, som gärna leker i en trappa, ska vara säkra finns det föreskrifter i Boverkets byggregler (BBR) som är viktiga att följa.

  • Trappor och ramper i eller i anslutning till byggnader ska utformas så att personer kan förflytta sig säkert. … Trappor, ramper, balkonger och dylikt i utrymmen där barn kan vistas, ska utformas så att risken för barnolycksfall begränsas. (avsnitt 8:232 BBR) ”. Detta innebär att man tydligt ska kunna se var stegen börjar och slutar, vilket till exempel god belysning kan underlätta. En trappa i utomhusmiljö blir påverkad av väder och temperatur, vilket innebär att stegen kan bli hala. Tak över trappan liksom en strävare beläggning ökar säkerheten. Stegdjupet i en trappa är också viktigt, det ska vara bekvämt och kännas naturligt att gå i trappan.

Barnsäkra trappräcken och ledstänger

  • Trapplopp, trapplan, ramper och balkonger som inte avgränsas av väggar, ska ha räcken som begränsar risken för personskador till följd av fall. Räckesfyllningar med infästningar ska tåla dynamisk påverkan av en människa. (avsnitt 8:2321 BBR) ”. Detta betyder att alla trappräcken också ska kunna fungera som ledstång för stöd. Trappräcken bör vara minst 90 centimeter höga, om fallhöjden är över tre meter bör höjden på trappräcket vara minst 110 centimeter.
  • Räcken i utrymmen där barn kan vistas, ska utformas så att barn inte skadar sig till följd av att de klättrar eller kryper. (avsnitt 8:2321 BBR) ”. Kort och gott innebär detta att räcken som saknar öppningar, horisontella stänger och andra anordningar gör det svårare för barn att klättra på räcket, vilket gör barnen säkrare i trappan. Räcket ska inte ha utstickande detaljer som man kan fastna i med kläderna.
  • Ramper och trappor ska ha balansstöd i form av ledstänger. Ledstängerna ska vara lätta att gripa om. (avsnitt 8:2322 BBR) ”. Detta innebär att intilliggande vägg eller trappräcke i en trappa ska ha en ledstång för personer att ta tag i. Ledstången bör vara 30 centimeter längre vid trappans botten och topp så att man har stöd redan innan första steget. Ledstänger bör sitta 90 centimeter ovanför trappan.

Allmänna råd

Några exempel på saker som är bra att tänka på när det kommer till barnsäkra trappor.

  • Öppna steg kan vara en säkerhetsrisk för barn, så undvik om möjligt det.
  • I trappor med öppna steg krävs som regel åtgärder för att avståndet mellan trappstegen inte ska innebära risk för personskador genom fall ned mellan stegen.
  • Ramper och trappor som har fler än tre steg bör ha ledstång på båda sidor.
  • I bostäder bör trappor vara konstruerade så att grindar kan monteras i både övre och nedre del.
  • Det bör vara max fem centimeter mellan ett trappräckes underkant och golvet/marken.
  • Regler om glasräcken finns i avsnitt 8:35 Glas i byggnader (avsnitt 8:2321 BBR)

Passa gärna på att läsa våra andra artiklar om barnsäkert husbygge:

Barnsäkerhet vid husbygge: Fönster och glasytor

Barnsäkerhet vid husbygge: Kök och förvaring

Chansa inte i ditt byggprojekt

Om du vill känna dig lugn och trygg inför en bygganmälan eller bygglovsansökan kan du ta hjälp av Kontrollplan Direkt. Du får ett fackmannamässigt utfört förslag till kontrollplan som även är anpassat efter just din kommuns önskemål kring kontrollplaner. Kräver din kommun en separat riskbedömning i samband med bygglovsansökan kan vi hjälpa vi dig även med det. Du kan läsa mer om riskbedömning i vår artikel.

Lycka till med dina byggplaner och varmt välkommen till Kontrollplan Direkt!