Dörrpartier i glas och mindre fönster.

Barnsäkerhet vid husbygge: Fönster och glasytor

Som byggherre har du ett ansvar för att uppfylla kraven på säkerhet i enlighet med Boverkets regelverk. Fastighetsägaren har sedan ett ansvar för att säkerheten är bibehållen under den tid som huset används. En viktig del av säkerheten i ett hus gäller barnsäkerhet. Fönster och glasytor har krav på barnsäkerhet – i den här artikeln berättar vi mer om det. 

Barnsäkra fönster

Barn vill testa, upptäcka och utforska. Fönster är inget undantag, därför måste fönster ha ordentliga säkerhetsbeslag och spärranordningar för att förhindra olyckor. I Boverkets byggregler (BBR) finner du alla regler och föreskrifter för barnsäkerhet som är viktiga att följa när du bygger hus.

  • I utrymmen där barn kan vistas ska öppningsbara fönster och glaspartier – t.ex. balkonginglasningar – vilkas karmunderkant sitter lägre än 1,8 meter över golvet ha säkerhetsbeslag, spärranordningar eller andra skydd som begränsar risken för att barn ska falla ut. Balkongdörrar och öppningsbara fönster där avståndet mellan glasytan och golvet är mindre än 0,6 meter ska ha säkerhetsbeslag och spärranordningar som hindrar barn från att öppna och passera dörren eller fönstret. Säkerhetsanordningar behöver inte finnas på fönster eller fönsterdörrar i markplanet. (avsnitt 8:231 BBR) ”. Säkerhetsbeslag innebär ett öppnings- och stängningsbeslag som mindre barn inte kan få upp. Det kan vara ett lås med nyckel som går att ta bort eller ett beslag som kräver dubbla handrörelser. Ett mindre barn ska inte heller kunna få upp en spärranordning. Ett fönster med spärranordning ska gå att öppna max 10 centimeter.

Barnsäkra glasytor

Vi bygger idag med stora glaspartier i våra hus, vilket ger oss ljusa och inbjudande byggnader med utsikt över omgivningarna. Samtidigt medför stora glasytor en del krav på säkerhetsföreskrifter för att barn och vuxna ska vara trygga. Vanligt planglas kan innebära en stor skaderisk om man bygger in det på fel ställen. Istället kan man välja mellan två typer av säkerhetsglas: härdat glas och laminerat glas (lamellglas). Ett säkerhetsglas är särskilt viktigt om det rör sig barn med synnedsättning i ett hus.

  • Glasytor som är oskyddade och så placerade att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. Glasytor och infästningar ska tåla dynamisk påverkan av en människa. (avsnitt 8:35 BBR) ”. Dynamisk påverkan enligt Boverket betyder här de krafter som uppkommer av personer i snabb, kraftig rörelse som till exempel hopp, språng eller fall. En person som dunsar in i ett fönster ska varken kunna krossa glaset, falla igenom eller skära sig allvarligt på glasbitar.

Kort om säkerhetsglas

Vad gäller säkerhetsglas kan man använda härdat glas, laminerat glas och härdat-laminerat glas. För att jämföra är härdat glas ungefär fem gånger starkare än vanligt planglas. Om härdat glas går sönder faller det ur ramen och går sönder i småbitar, vilket ger färre skador än planglas. Vidare finns laminerat glas som består av flera planglasskivor med plastfolie emellan. Skulle det gå sönder hänger glaset samman, vilket både minskar risken att falla igenom och få skärskador. Det finns även härdat-laminerat glas som kombinerar de två säkerhetsglasens egenskaper och ger ytterligare säkerhet.

  • Stora glasytor i dörrar samt glasytor som kan förväxlas med dörrar eller öppningar ska vara tydligt markerade. (avsnitt 8:351 BBR) ”. För att minska skaderisken bör man se till att tydligt markera delar av glaspartier som man annars kan missta för öppningar. Markeringarna ska avvika mot bakgrunden eftersom det ger större kontrast.
  • Glasytor ska utformas så att risken för att falla ut genom glasytan begränsas. (avsnitt 8:352) ”. Detta innebär att det vid en fallhöjd på minst två meter måste vara korrekt utformade glasytor. Laminerat glas är en del av skyddet. Man kan också se till att skydda lågt sittande fönsterglas med nät, fönsterbänk eller räcken.
  • Glasytor ska utformas så att risken för skärskador begränsas. (avsnitt 8:353 BBR) ”. Här hänvisar man till användandet av säkerhetsglas i husbygge: termiskt härdat säkerhetsglas eller laminerat säkerhetsglas med egenskaper enligt föreskrifter och standard i BBR.

Allmänna råd

Sammanfattningsvis följer här några exempel på saker som är viktiga att tänka på när det kommer till barnsäkra fönster och glasytor:

  • Det är mycket viktigt att välja rätt glas på rätt plats för att förhindra allvarliga olyckor.
  • Provningsmetod av glas för motstånd mot tunga stötar och klassindelning finns i standarden för personsäkert byggnadsglas, SS-EN 12600.
  • För att undvika kollisioner med glas bör större glasytor vara tydligt uppmärkta med kontraster.
  • På övervåningar ska fönster med karmunderkant under 180 centimeter över golvet, balkongdörrar, takfönster och balkonginglasningar ska ha säkerhetsbeslag.

Du får gärna läsa våra andra artiklar om barnsäkert husbygge:

Barnsäkerhet vid husbygge: Trappor

Barnsäkerhet vid husbygge: Kök och förvaring

Chansa inte i ditt byggprojekt

Avslutningsvis: Om du vill känna dig lugn och trygg inför en bygganmälan eller bygglovsansökan kan du ta hjälp av Kontrollplan Direkt. Du får ett fackmässigt utfört förslag till kontrollplan som är anpassad efter just din kommuns krav. Kräver din kommun en riskbedömning kan vi hjälpa vi dig även med det. Du kan läsa mer om riskbedömning i vår artikel om just detta.

Lycka till med dina byggplaner och varmt välkommen till Kontrollplan Direkt!