Arkitektritad Villa Engberg Hellman

Arkitektritad Villa – en bok av Andreas Engberg

Boken Arkitektritad Villa är skriven både för dig som funderar på att bygga en villa och för arkitekten som har fått sitt första villauppdrag och söker vägledning. Genom boken får läsaren en introduktion till småhus-byggprocessens alla olika skeden. Det gör att innehållet även är användbart som kurslitteratur på program eller kurser där förståelse för byggprocessen är ett inslag. Om du  som byggherre vill lära dig mer om processen från husdröm till drömhus är Arkitektritad Villa en utmärkt bok.

Arkitektritad Villa är skriven av Andreas Engberg och Gunnar Hellman, båda yrkesverksamma arkitekter. Dessutom är Andreas certifierad kontrollansvarig och driver tjänsten Kontrollplan Direkt.

Processen

Bokens inledande del ger dig en översikt över villabyggets olika skeden och pågående parallella processer. Från tomtköp och arkitektskisser vidare till bygglovsansökan, upphandling, byggproduktion och slutbesiktning.

Ekonomi

Andra delen i boken presenterar metoder för kostnadsbedömning och en typ av projektkalkyl.

Beskrivning

Tredje delen är ett verktyg för arkitekten och byggherren att mer ingående beskriva det hus som ska upphandlas och byggas.

Bildbilaga

Bokens fjärde del är en bildbilaga med exempel på annorlunda lösningar och med valmöjligheter som finns men som inte räknas som standard i dag.

Vill du läsa Arkitektritad Villa?

Vill du provläsa boken? Besök hemsidan för Arkitektritad Villa.

Arkitektritad Villa finns att köpa på bland annat Bokus.


Ska du bygga själv?

Om du vill känna dig lugn och trygg inför en bygganmälan eller bygglovsansökan kan du ta hjälp av Kontrollplan Direkt. Du får ett fackmässigt utfört förslag till kontrollplan som är anpassad efter just din kommuns krav. Kräver din kommun en riskbedömning kan vi hjälpa vi dig även med det. Läs mer om riskbedömning i vår artikel.

Lycka till med dina byggplaner och varmt välkommen till Kontrollplan Direkt!