fem saker du måste ha med i kontrollplanen

Fem saker du måste ha med i kontrollplanen

Här listar vi fem saker som du måste ha med i kontrollplanen för att den ska kunna bli godkänd i samband med bygganmälan eller bygglovsansökan. Vad, vem, hur, mot vad och när. Kom ihåg att det också alltid är bra att läsa på hos Boverket.

Vill du inte göra din egen kontrollplan från grunden kan du läsa mer om Kontrollplan Direkt längre ned på sidan. Genom Kontrollplan Direkt kan du sedan beställa en skräddarsydd och fackmässigt utförd kontrollplan för en enklare och smidigare byggprocess.

VAD kontrollen avser

Man listar varje typ av kontroll på en egen rad i kontrollplanen. En kontrollpunkt kan vara så enkel som att bygget placeras på rätt plats, till exempel ett garage eller ett attefallshus. Beroende på typ av åtgärd ser kontrollpunkterna olika ut – är det ett större bygge kräver man fler kontrollpunkter.

Några exempel på specifika punkter som kontrollen kan avse:
  • Åtgärden följer det utfärdade bygglovet.
  • Omhändertagande av rivnings- och byggavfall.
  • Byggplatsen följer krav på god och säker arbetsmiljö.
  • Tillfredställande marklutning från byggnad.
  • Brandskydd, brandvarnare och utrymningsvägar är tillfredställande löst.
  • Isolering är korrekt utförd.
  • Ventilation och luftväxling fungerar.

VEM som genomför kontrollen

I kontrollplanen anger man om det är egenkontroll (E) eller sakkunnig (S) som ska genomföra kontrollen.

HUR man gör kontrollen

Här anger man vilken typ av kontroll som man ska göra, alltså om det är till exempel mätning, inventering, avvägningsinstrument, övervakning, funktionskontroll eller okulär kontroll.

MOT VAD man jämför kontrollens resultat

Kontrollens resultat kan man jämföra mot till exempel situationsplanen, detaljplanen, ritningar, bygglovsansökan, konstruktionsritning, arbetsmiljöplan eller en tidigare genomförd geologisk undersökning.

NÄR kontrollen sker

En del kontroller gör man i början av bygget, andra löpande och vissa i slutet av bygget.

Om du inte vill, kan eller har tid

Vi har märkt att många av våra kunder har mer ont om tid än vad de har ont om pengar, och därför väljer att investera i en skräddarsydd och fackmässigt utförd kontrollplan från oss. Genom att du fyller i några uppgifter om din byggåtgärd via vår hemsida får du snart en kontrollplan anpassad efter just ditt bygge och din kommuns krav. Självklart konstrueras din kontrollplan av vår certifierade kontrollansvarig och vi erbjuder dessutom alltid nöjd kund-garanti. Kolla in våra olika paket och se vad som passar just dig och ditt bygge allra bäst. Med Kontrollplan Direkt Plus+ ingår bland annat gransking av dina handlingar och en riskbedömning att bifoga till din ansökan.

Lycka till med ditt bygge och välkommen till Kontrollplan Direkt!

prisplan kontrollplan direkt