Mall för kontrollplan

De flesta kommuner har minst en mall för kontrollplan, ofta flera olika som täcker många enkla byggåtgärder. Mallarna kan användas som en grund för ett eget förslag till kontrollplan. Tyvärr räcker de sällan hela vägen fram. Som lekman tar det tid att få fram en komplett kontrollplan som håller den nivå som krävs – det kan kräva mer arbete än du först tror.

Slösa inte bort din tid på att jaga efter mall för kontrollplan…

Genom att istället använda Kontrollplan Direkt undviker du att lägga timmar på något som kanske ändå inte klarar granskningen i samband med kommunens bygglovsprövning. Risken finns att ditt förslag inte uppfyller kraven. Krav som finns bland annat i Plan- och Bygglagen (PBL). Då måste du som sökande snarast inkomma med en komplettering eller ett helt nytt dokument där kontrollpunkter ska tas bort eller läggas till. Det hela medför fördröjningar av handläggningen. Andra ärenden behandlas innan ert som vilar i väntan på en komplettering…

Vårt erbjudande

Det vi på Kontrollplan Direkt erbjuder är istället bättre kontrollplaner – och det både snabbare och enklare. Våra kontrollplaner är inte bara baserade på alla krav i Plan- och Bygglagen (PBL) och Boverkets Byggregler (BBR). Som certifierade kontrollansvariga har vi även många års erfarenhet av att göra kontrollplaner som godkänns av alla kommuner. De är dessutom anpassade specifikt efter de svar vi får från er genom formulären på hemsidan.

Gör så här

Svara på våra frågor via formulär på nästa sida. Komplettera därefter med uppgifter om den planerade åtgärden. Detta ger oss det underlag vi behöver för en skräddarsytt kontrollplan. Ett dokument som både är skrivet och granskat av våra KA – våra certiferade Kontrollansvariga enl. PBL. (Den certifiering som krävs för att ta uppdrag som kontrollansvarig (KA) för mer komplicerade typer av byggåtgärder.) Undvik osäkerheten,  allt krångel och onödiga förseningar – beställ nu på Kontrollplan Direkt!