Mall enkel kontrollplan

De flesta kommuner har minst en mall för enkel kontrollplan, och ofta olika mallar för olika enkla byggåtgärder. Du kan använda en eller flera mallar som en grund för inläsning och ökad förståelse för hur en kontrollplan fungerar. Du kan sedan lägga ytterligare tid på att ta fram ditt eget förslag till kontrollplan. Men tyvärr räcker detta ofta inte hela vägen fram. Som novis krävs tid att få fram en fungerande kontrollplan på rätt nivå – mer tid och mer arbete än du först kanske tror.

Slösa inte bort din tid på att jaga efter en enkel mall för kontrollplan…

Testa iställlet använda Kontrollplan Direkt och undvik att lägga tid på något som riskerar att ändå inte klarar granskningen vid kommunens bygglovsprövning. Risken finns att ditt förslag inte uppfyller kraven. De viktigast kraven finns att läsa i Plan- och Bygglagen (PBL). Vid problem måste du som sökande inkomma med en komplettering eller ett nytt dokument. Kontrollpunkter ska tas bort eller läggas till. Det hela innebär en fördröjning av handläggningen där andra ärenden behandlas medan ert ärende vilar i väntan på en komplettering…

Vårt erbjudande

Vi kan erbjuda er bättre kontrollplaner – både snabbare och enklare. Våra kontrollplaner är inte bara baserade på alla krav i Plan- och Bygglagen (PBL) och Boverkets Byggregler (BBR). De är dessutom anpassade specifikt efter de svar vi får från er genom formulären på hemsidan. Som certifierade kontrollansvariga har vi även många års erfarenhet av att göra just kontrollplaner, som godkänns av alla kommuner. 

Gör så här

Svara på frågorna via något av formulären på nästa sida. Komplettera därefter med ytterligare uppgifter om er tänkta byggåtgärd. Det ger oss underlaget vi behöver för en skräddarsydd kontrollplan. Den är då både är skriven och granskad av våra KA – certiferade Kontrollansvariga enl. PBL. Undvik därför hela osäkerheten, allt krångel och dyrbara förseningar i handläggningen – beställ er kontrollplan nu – via Kontrollplan Direkt!