prisplan kontrollplan direkt

Så fungerar Kontrollplan Direkt

kontrollplaner steg 1

Välj vilken åtgärd och vilken kontrollplan du behöver från vår lista.

Hittar du inte det du söker? Skriv till oss med dina frågor!

kontrollplaner steg 2

Besvara frågorna om den åtgärd du valt i formuläret på hemsidan. Dina svar ger oss den information våra medarbetare behöver för att säkerställa innehåll och kvalitet på din kontrollplan.

kontrollplaner steg 3

Komplettera med information om fastigheten och med dina kontaktuppgifter. Välj bland våra leveransalternativ och komplettera vid behov med uppladdning av bygglovsritningar och andra handlingar. Slutför din beställning genom betalning med betalkort.

kontrollplaner steg 4

Dina svar på våra frågor och övriga uppgifter du angivit används nu för att ta fram ett första utkast till din kontrollplan.

kontrollplaner steg 5

Våra certifierade kontrollansvariga kontrollerar uppgifterna och skapar sig en helhetsbild av åtgärden. Bedömer vi att det krävs ytterligare uppgifter från dig för att göra en komplett kontrollplan hör vi av oss på telefon eller via e-post. 

kontrollplaner steg 6

Ditt förslag till kontrollplan levereras till dig via e-post och enligt de tillval som du gjort i din beställning.

kontrollplaner steg 7

Du granskar vårt förslag till kontrollplan och ser så att allt verkar stämma. Har du frågor eller ser att kontrollplanen behöver ändras kontaktar du vår kundtjänst innan du går vidare och skickar in kontrollplanen till din kommun.

kontrollplaner steg 8

När alla uppgifter i ditt förslag till kontrollplan stämmer skickar du in den direkt till din kommun. Antingen tillsammans med ansökan om bygglov alt. bygganmälan eller i efterhand, som en komplettering till en redan gjord ansökan.

kontrollplaner steg 9

Kommunen granskar och godkänner ansökan och ditt förslag till kontrollplan som därefter blir en fastställd kontrollplan.

kontrollplaner steg 10

När du har fått ett startbesked från kommunen kan byggåtgärden påbörjas. Du använder kontrollplanen som en checklista för att se vilka kontroller som ska göras innan, under och efter byggtiden. Kontrollpunkterna signeras löpande under byggtiden med signatur och datum.

kontrollplaner steg 11

Startbesked och kontrollplan anger vilka dokument och handlingar som kommunen behöver se, utöver din ifyllda och signerade kontrollplan, för att kunna ge dig ett slutbesked. Beroende på vad som står i ditt startbesked ska även ett slutsamråd hållas i samband med byggåtgärdens färdigställande.

kontrollplaner steg 12

Efter att din byggåtgärd är slutförd och kontroller är utförda, dokumenterade och signerade på kontrollplanen begär du ett slutbesked från kommunen. När du fått åtgärden slutgodkänd av din kommun kan du också ta den i bruk!