Exempel på kontrollplan

De flesta svenska kommuner har olika exempel på kontrollplaner för de vanligaste typerna av enkla byggåtgärder. Dessa exempel kan användas för att skapa en grund för ett eget förslag till kontrollplan. Tyvärr räcker de sällan hela vägen fram. För att som lekman kunna ta fram en komplett kontrollplan som håller en acceptabel nivå krävs mer arbete än du kanske tror.

Slösa inte bort din tid på att jaga mallar och exempel…

Genom att istället nyttja tjänsten Kontrollplan Direkt slipper du lägga ned tid på ett dokument som kanske ändå inte klarar kommunens granskning i samband med bygglovsprövning. Risken finns att kommunen anser att ditt förslag inte uppfyller kraven. Kraven finns bland annat i Plan- och Bygglagen (PBL). Brister gör att den sökande måste inkomma med en komplettering eller ett helt nytt dokument . Kontrollpunkter måste tas bort eller läggas till. Det leder också till fördröjningar av handläggningen. Väntan på komplettering leder till att andra ärenden behandlas innan ert. 

Vårt erbjudande

Det vi på Kontrollplan Direkt erbjuder är bättre kontrollplaner – snabbare och enklare. Våra kontrollplaner är givetvis baserade på alla krav i Plan- och Bygglagen (PBL) och Boverkets Byggregler (BBR). Men i egenskap av certifierade kontrollansvariga har vi också mångårig erfarenhet av att göra kontrollplaner som godkänns av alla Sveriges kommuner. De är också anpassade efter de svar vi får från er genom formulären på vår hemsida.

Gör så här

Besvara frågorna i våra formulär och komplettera med uppgifter om er planerade åtgärd så får vi det underlag vi behöver för ett mer skräddadsytt dokument. En kontrollplan som både är skriven och granskad av våra certiferade Kontrollansvariga enl. PBL. (Den certifiering som krävs för att ta uppdrag som kontrollansvarig (KA) för mer komplicerade typer av byggåtgärder.) Undvik osäkerhet, onödigt krångel och förseningar – beställ nu via Kontrollplan Direkt!